Länk till förstasidan

Om utbildningen

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Utbildningen är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Många personer som står med ryggen mot kameran och ser ut över en utsikt ifrån ett berg.

2-årig grundutbildning

Vi utgår från den kunskap du har med dig för att individuellt och tillsammans som grupp utvecklas och utforska konstens praktiska och teoretiska områden. Du får grundläggande kännedom inom en rad olika tekniker och metoder som ger dig friheten att lättare välja metod efter idé.

I föreläsningar och workshops får du möta verksamma konstnärer och genom studiebesök på konstutställningar får du en inblick i samtidskonsten. Allt arbete sker med kontinuerlig handledning. Utöver olika presentationstekniker praktiserar vi att både reflektera över det egna och andras arbeten.

Andra året är en naturlig fortsättning på grundutbildningen. Du söker med ett eget projekt att fördjupa dig i som presenteras i en utställning i slutet av läsåret. Med fokus på ditt arbete väljer du kurser efter ditt behov med möjlighet att fördjupa dig i teknik, idé och metod. Gemensamt arbetar vi även utifrån ett tema som sträcker sig över större delen av läsåret.

En skolbyggnad i rött tegel.

Halland är en region med ett utvecklat kontaktnät av museer, kollektivverkstäder och konsthallar som Hallands Konstskola samarbetar med och som alla ligger inom en timmes resväg. Skolan skall vara en del av det nav som utgör Hallands konstliv. Undervisningen bedrivs periodvis i dialog och utbyte med ovan nämnda plattformar.

Halmstad är en populär stad att bo i med sina 100 000 invånare. Med cykel tar du dig snabbt fram mellan skolan, mysiga kaféer, konstmuseer, konsthall och havet. 2019 öppnade ett nytt Hallands Konstmuseum.

Halmstad har också nära till storstäder, bra kommunikationer och ligger cirka en och en halv timmes resväg till såväl Malmö och Köpenhamn som Göteborg.