Länk till förstasidan

Agneta Götesson

Linjeledare för Hallands Konstskola
Lärare i teckning och tredimensionell gestaltning

Agneta.Gotesson@regionhalland.se
Telefon: 073 – 3413057

Kim Johansson

Lärare i animation, video och tredimensionellt arbete

Kim.Johansson@regionhalland.se

Mandi Gavois

Lärare i fotografi, konstorientering och tredimensionellt arbete.

Mandi.Gavois@regionhalland.se

Gästlärare och föreläsare

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds in till skolan.