Länk till förstasidan

Kursplan

 • Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder uppdelat veckovis i kortare och längre block.
 • Undervisningen är uppdelad i kurser, och i enskilda samtal med lärarledd handledning. Självständigt arbete sker när det inte är schemalagda aktiviteter.
 • Du får kännedom om konstens historia och att sätta ditt arbete i relation till den och den samtida konstscenen.
 • Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv nationell och internationell konst.
 • Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds in till skolan.
 • Att besöka utställningar, göra studiebesök på konstinstitutioner och följa med på konstresor som anordnas ingår i utbildningen.
 • För foto, ljud och videobaserade arbeten finns utrustning att låna.
I  skolans fina miljöer skapas möjligheter för dig som deltagare. Här får du din egen ateljéplats och fri tillgång till skolans lokaler.

Första året

 • Grundläggande teknik- och materialkunskaper
 • En utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden genom uppgifter, egna projekt och tematiska arbeten
 • Konstteoretisk och konsthistorisk orientering

Andra året

 • Till andra året söker du med ett eget projekt.
 • Under året sker en fördjupning av ditt konstnärliga arbete med individuell handledning.
 • Möjligheter att fördjupa dig i teknik och metod.
 • Utöver det egna arbetet arbetar du även kring ett längre gemensamt tema där du själv väljer teknik.
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig om ditt arbete både muntligt och i text.
 • Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter.
 • Vägledning i att göra arbetsprover för att kunna söka vidare till högre utbildning
 • Möjlighet att sammanställa en representativ portfolio.
 • Året avslutas med en utställning där du presenterar projektet du arbetat med under året.