Länk till förstasidan

En viktig del av konststudierna är att vi samtalar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Vi eftersträvar en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för diskussioner och värdesätter att kritiskt ifrågasätta invanda normer och strukturer. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i:

  • Teckning, måleri, skulptur, fotografi, rörlig bild, ljud och animation
  • Platsspecifik gestaltning, performance och idébaserad konst
  • Metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning
  • Att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt
  • Att planera, genomföra och delta i utställningar
  • Att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar
  • Kännedom om arbetsvillkor och försörjningsmöjligheter
  • En inblick i konstscenen nationellt och internationellt
  • Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning