Länk till förstasidan

Fokus på termin 3 är att leda ett fotografiskt arbete vidare till en slutprodukt. Inriktningen på termin 3 är: arbete utifrån ett eget fotografiskt projekt. Vi kommer att arbeta med hur man presenterar och hur man avslutar ett projekt. Projektet ska ha ett tydligt mål, som utställning, bok mm. Man får handledning i hur man presenterar och slutför projektet.

Kursen ger inblick i hur andra relevanta yrkeskategorier för den fotografiska processen arbetar. Kursen innehåller också studiebesök på tryckeri, möte med kuratorer för utställningar, besök i fotolabb och andra intressenter inom området. Terminen syftar till att deltagare ska ta steget ut och presentera sitt arbete i de format man själv bestämmer. Kursen ger inblick i att arbeta självständigt med fotografiska processer.

Terminen avslutas med en gemensam utställning.