Länk till förstasidan

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), studiebesök, samt
gemensam utställning.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där vi möts och träffas regelbundet. Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola eller på annan ort. (vid studiebesök) Vid träffarna på plats på skolan finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.