Länk till förstasidan

Målet med kursen är att deltagare ska få inblick i hur det är att slutföra ett fotografiskt projekt samt ge förutsättningar för att jobba självständigt med fotografi framöver.

En viktig del av utbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.