Länk till förstasidan

Alla deltagare betalar 200 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring. För linjespecifikt studiematerial tillkommer 1000 kronor per termin.