Länk till förstasidan

Ansökan

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Bifoga i ansökan

Tillsammans med ansökan skickar du ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Antagningskrav

Du ska ha gått Fotografi – Visuell Gestaltning eller motsvarande. Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition och vill ta ditt arbete vidare.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning, dator med internetuppkoppling och headset.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.