Länk till förstasidan

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

Fokuset på denna kurs ligger även här på att leda dig vidare i ditt fotografiska arbete. Inriktningen på projektterminen är att du arbetar utifrån ett eget fotografiskt projekt. Du kommer få kunskaper i form av föreläsningar och samtal om hur man kan arbeta inför utställning och bokproduktion. Vi kommer att titta på hur andra Fotografer/konstnärer arbetar med utställningar samt bokprojekt. Under terminen arbetar vi med bland annat med dummy till bok eller skiss och planering inför utställning. Du väljer själv ditt huvudsakliga fokus. Kursen kommer att ge dig en inblick i att arbeta med konstnärliga processer inom fotografi.

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter. Kursens huvudsakliga syfte är att få deltagaren att bli mer självständig i sitt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.