Länk till förstasidan

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.