Länk till förstasidan

Fördjupnings­kurser för verksamma kontakttolkar

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam tolk och behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom olika områden.

Kontakt:
Erik Knutsson
Telefon:
0346-57586

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.

Kompetenshöjande fortbildningskurs för grundutbildade tolkar med inriktning hedersrelaterat våld och förtryck

Syfte

Kursen är tänkt att ge fortbildning för yrkesverksamma tolkar för att förvärva fördjupade kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha fått bättre kompetens och förutsättningar för att genomföra tolkningar.

Förkunskap och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling) samt utbildningsbevis från den av MYH statsbidragsberättigade grundutbildningen till kontakttolk. Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande som kan uppvisa minst fyra av sju kursbevis från nämnd utbildning.

Kursupplägg

Efter genomgången kurs ska den studerande ha fått fördjupade kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnlig könsstympning. Kursen ger kunskaper kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestrukturer, lagen om tvångs-och barnäktenskap, hbtqi-personer, hedersbegreppet, personer med intellektuell funktionsnedsättning och heder samt ge en intersektionell analys kring hedersproblematik.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Ansökningsperiod

20 juni - 20 september 2024