Länk till förstasidan

Fördjupnings­kurser för verksamma kontakttolkar

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam tolk och behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom olika områden.

Kontakt:
Erik Knutsson
Telefon:
0346-57586

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.

Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning barn- och kvinnosjukdomar
12-14 april och 10-12 maj 2024.

Syfte

Kursen ska ge fördjupande kunskaper i sjukvårdstolkning till verksamma tolkar.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursupplägg

Kursen vänder sig till redan verksamma tolkar som behöver fördjupade kunskaper för tolkning hos läkare och/eller i samband med andra typer av tolkningar i vården med inriktning mot barn- och kvinnosjukdomar. Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredsställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet. God vård är något som sjukvårdsansvariga värnar om genom bl.a. användning av kompetenta, skickliga och plikttrogna opartiska yrkestolkar.

Kursen genomförs under två helger och det första kurstillfället (12–14/4) behandlar kvinnans anatomi och fysiologi samt tillstånd och sjukdomar innan och under graviditet och förlossning. Dessutom behandlas under kurstillfället andra kvinnosjukdomar.

Första dagen av kurstillfälle två (10/5) behandlar tillstånd och sjukdomar som kan drabba barnet innan, under och efter förlossningen och därutöver andra barnsjukdomar.

Övriga två dagar under det andra kurstillfället (11–12/5) ägnas åt terminologi med språkhandledningsövningar inom aktuellt område.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg

Ansökningsperiod

30 januari – 22 mars 2024