Länk till förstasidan
Två personer på stranden med ljudutrustning

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Grundläggande handledning inom regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen för att undersöka och utveckla deltagarnas personliga berättande. Genom studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik får du som deltagare inblick i filmbranschen. Utbildningen lägger stor vikt vid samarbete och förmågan att kommunicera en vision.

Filmlinjens påbyggnadsår är en naturlig fortsättning på filmlinjens grundutbildning. Utbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper i filmproduktion och att fortsätta utveckla sitt personliga berättande. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där alla deltagare ges möjlighet att skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Varvat med filmproduktion och gästföreläsare fokuserar utbildningen också på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering.

Under året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.