Länk till förstasidan

Undervisningen på filmlinjen bygger på praktiska övningar och samtal. Delaktighet, jämställdhet och allas lika värde är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum där deltagarna vågar testa sina idéer och arbetsmetoder. Alla övningar avslutas med en utvärdering där deltagarna med ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ger feedback kring hur arbetet fungerat och ska fortgå. Genom att själv se sin del i ett större sammanhang och kunna beskriva både vad som gått bra och vad som kan förbättras, vill filmlinjen ge deltagarna förståelse för att de kan påverka både sin egen livssituation och utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Filmlinjens mål är att:

  • Ge deltagarna verktyg att uttrycka sin röst genom att realisera projekt från idé till färdig film
  • Deltagarna skall förstå filmens byggstenar och därmed källkritiskt kunna förhålla sig till rörlig bild
  • Utveckla deltagarnas förmåga att driva projekt och samarbeta
  • Deltagarna ska kunna formulera sig kring sitt eget och andras arbete
  • Förbereda deltagarna för vidare fördjupning i film och filmbranschen