Länk till förstasidan

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1.875 kronor per termin för utökade kostnader i samband med inspelningar och resor.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.