Länk till förstasidan

Moment i kursen

Personligt entreprenörskap

 • Att leva och arbeta med och i en egen verksamhet
 • Förverkliga en företagsidé
 • Ledarskap

Vad är entreprenörskap?

Affärsidé

 • Formulera affärsidén
 • Utveckla en affärsplan
 • Upplägg pitch

Marknad

 • Målgrupp
 • Varumärke
 • Marknadsföring och medier
 • Försäljning

Ekonomiska faktorer

 • Finansiering
 • Regelverk
 • Bokföring och företagsadministration

Presentera affärsplanen

Presentationsteknik

 • Verktyg
 • Foto och filmteknik
 • Tala inför andra

Presentera er pitch/företagsidé

Studiebesök

Under kursens gång skall enskilda studiebesök genomföras och redovisas för gruppen