Länk till förstasidan

Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Kursupplägg
Utbildningen pågår under höstterminen 2024 med start vecka 42, 14 oktober – 13 december. Den första träffen är 18 oktober, 14-15 november, 28-29 november och avslutning vecka 50 den 12-13 december. Mellanliggande tid sker studierna på distans.

Moment i kursen

  • Tearpihund/vårdhund
  • Ridning för personer med funktionsnedsättning
  • Ledarskap
  • Djurunderstödd grön rehab
  • Vilka vetenskapliga belägg finns det för att djurunderstödd friskvård ger effekt?

Utgångspunkt för kursens innehåll är djurens betydelse för människors hälsa.

Mål
Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Metodik och studier
Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.