Länk till förstasidan

Personligt brev

I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård i allmänhet och arbete med djurunderstödd friskvård specifikt. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå.

Du som söker bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.