Länk till förstasidan

Utbildningen vänder sig främst till dig som har erfarenhet eller intresse av friskvårds- och hälsofrågor. Du vill bredda och fördjupa din kompetens inom området hälsa och livsstil.

två personer

Hälsovägledarutbildningen är en bra plattform för vidare utbildning. Flera av våra deltagare söker sig vidare till högre utbildningar såsom dietistutbildning, massageutbildning eller hälsovetenskapliga program på högskolor och universitet. Andra elever startar egna företag som friskvårdskonsulenter eller friskvårdsanläggningar. En del går tillbaka till sina arbetsplatser och får där nya uppgifter inom friskvårdsområdet eller får arbeten inom kommuner som hälsovägledare eller aktivitetsledare.

Allt gemensamt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar genomförs på skolan torsdagar och fredagar, varannan vecka. Totalt 20 kurstillfällen under ett läsår.

Tiden däremellan används för distansstudier via nätet. Distansstudierna sker via en digital plattform och är tidsoberoende för att möjliggöra kombination med annat arbete eller studier. Allmänna datakunskaper är tillräckliga.

Ett projektarbete inom området livsstil och hälsa ingår i kursen.

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, referenslitteratur, digitala resurser samt internet.