Länk till förstasidan

Du ska efter genomgången hälsovägledarutbildning kunna arbeta praktiskt med förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. Du får en utbildning med bred teoretisk kunskap inom områdena fysisk aktivitet, kost och livsstilsförändringar. Samtidigt skaffar du dig goda praktiska färdigheter.

Kursens målsättning är även att alla deltagare ska känna delaktighet i utbildningen såväl som att allas lika värde är givet. Vi har hela tiden ett normkritiskt perspektiv som ska bidra till att alla människor ska kunna påverka sin livssituation för att uppnå ett hållbart samhälle.