Länk till förstasidan

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1000 kronor för utbildning i hälsoprofilbedömning.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.