Länk till förstasidan

Kursen handlar om kroppens uppbyggnad (anatomi) och hur den fungerar (fysiologi). Arbete sker av momenten i kursplanen om perioder av 2-3 veckor. Kunskapsinhämtning sker från en kursbok och dess digitala arbetsmaterial. Det finns inspelade videos som förklarar de olika momenten. Deltagarna arbetar med instuderingsfrågor enskilt men utbyte sker även gruppvis i chattmöten.

Vi använder Microsoft 365 Teams som kommunikationsplattform.

en person med sitter med hörlurar framför datorn