Länk till förstasidan

Kursens mål är att deltagarna får grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. De kan ligga som grund för eventuell fortsatt utbildning inom området. Kunskaperna kan ses som personlig fortbildning.

Kursen eftersträvar ett positivt utbyte som sker på ett jämställt sätt utifrån allas lika värde där alla upplever delaktighet.

Kursen har ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som bidrar till att deltagaren kan påverka sin livssituation och bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle.