Länk till förstasidan

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. De bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%.

en persom utomhus

Folkhögskolan har en egen modell som dels bygger på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått både omfattningskrav och innehållskrav får du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Från och med höstterminen 2024 kommer vi att arbeta ämnesövergripande på Allmän kurs i Vessigebro. Ämnena historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska kommer att vävas samman inom olika arbetsområden. På detta vis sätter vi undervisningen i ett större sammanhang vilket skapar en helhetsbild och förståelse för hur saker och ting faktiskt hänger ihop. Detta arbetssätt kommer att ge dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Engelska och matematik ingår även till viss del, men mestadels studerar du dessa ämnen separat utifrån din nivå.

I folkhögskolemodellen är samtalet och ditt aktiva deltagande viktigt. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål. Vi jobbar inte med prov och tester som man ofta gör i den traditionella skolvärlden, men arbetsformer med skriftliga såväl som muntliga moment är vanligt förekommande. Som deltagare har du stora möjligheter att själv vara med och utforma undervisningen utifrån intresse och egna erfarenheter.

Några gånger bryts det ordinarie schemat för skolgemensamma dagar, studiebesök, workshops, konserter och kulturevenemang med mera. Dessa är obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vi erbjuder deltagarcoacher som stöd i dina studier. Samverkan och samarbete mellan skolans olika linjer är en viktig del under din studietid. Efter skoltid erbjuds även aktiviteter anordnade av skolans fadderverksamhet och skolans idrottsförening.

Länkar där du kan läsa mer om grundläggande behörighet, studieomdöme och behörighetsintyg enligt folkhögskolans modell:

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/behorigheter/hogskolayrkeshogskola/grundlaggande-behorighet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/behorigheter/studieomdome-och-behorighetsintyg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.