Länk till förstasidan

För att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola jobbar vi med följande kurser:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

För att få grundläggande behörighet till högskola jobbar vi med följande kurser:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5 och Engelska 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

Vi kan även erbjuda möjlighet till särskilda behörigheter i följande kurser, förutsatt att det fungerar med antal deltagare och schema:

 • Engelska 7
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Matematik 3b och 3c
 • Samhällskunskap 1a2*
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 1a2*
 • Historia 2a
 • Religionskunskap 2
 • Naturkunskap 1a2*
 • Naturkunskap 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2a
 • Filosofi 1

*Kurserna Samhällskunskap, Historia och Naturkunskap läses utifrån den sammanhållna kursen 1b (motsvarar 1a1+1a2) under ett helt läsår.

Vi erbjuder även ett antal tillvalsämnen som kan variera under läsårets gång beroende på förutsättningar och intresse. Några exempel på möjliga tillvalsämne:

 • Idrott och ledarskap
 • Dart
 • Keramik
 • Kreativt skapande
 • Kultur
 • Motion
 • Näringsliv
 • Personlig utveckling