Länk till förstasidan

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Kursen riktar sig till dig som saknar fullständig grundskolenivå och därmed behöver komplettera tidigare studier.

Folkhögskolan har en egen modell som bygger dels omfattning och dels innehåll. För grundskolenivå gäller att du kan upp omfattning genom minst ett års studier på allmän kurs, samt med ett innehåll där kunskaper uppnås motsvarande lägst godkänd nivå för grundskolans kursplaner i årskurs nio. Detta avser ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Därefter finns möjligheten att fortsätta studierna på folkhögskolans allmänna kurs gymnasienivå. Alternativt kan du läsa vissa grundskoleämnen i kombination med gymnasieämnen på allmän kurs. Studierna bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%.

Beroende på vilka ämnen du läser på grundskolenivå respektive gymnasienivå kan upplägget se olika ut. Kanske läser du enskilda grundskolämnen i en liten grupp, men du kanske även deltar i det ämnesövergripande arbetssättet som allmän kurs gymnasienivå arbetar utifrån. Oavsett kommer du att få de kunskaper med dig som du behöver utifrån din individuella studieplan.

I folkhögskolemodellen är samtalet och ditt aktiva deltagande viktigt. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål. Vi jobbar inte med prov och tester som man ofta gör i den traditionella skolvärlden, men arbetsformer med skriftliga såväl som muntliga moment är vanligt förekommande. Som deltagare har du stora möjligheter att själv vara med och utforma undervisningen utifrån intresse och egna erfarenheter.

Några gånger bryts det ordinarie schemat för skolgemensamma dagar, studiebesök, workshops, konserter och kulturevenemang med mera. Dessa är obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vi erbjuder deltagarcoacher som stöd i dina studier. Samverkan och samarbete mellan skolans olika linjer är en viktig del under din studietid. Efter skoltid erbjuds även aktiviteter anordnade av skolans fadderverksamhet och skolans idrottsförening.

två personer i ett klassrum