Länk till förstasidan

Heléne Persson

Linjeledare Allmän kurs grundskolenivå, Svenska/Svenska som andra språk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap
helene.b.persson@regionhalland.se

Marie Ahlsten

Svenska, Religionskunskap, Filosofi, Psykologi
marie.ahlsten@regionhalland.se

Stefan Fredriksson

Matematik
stefan.t.fredriksson@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Naturkunskap, Matematik
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustavsson

Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Eva Hermansson

Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Historia
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Anders Nilsson

Motion, Deltagarstöd
anders.nilsson@regionhalland.se

Anna Leandersson

Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson

Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Alexandra Korn

Deltagarstöd, Fadderverksamhet
alexandra.korn@regionhalland.se

Petra Tegge

Internatansvarig, Deltagarstöd, Näringsliv, Kreativt skapande, Fadderverksamhet
petra.lenander-tegge@regionhalland.se