Länk till förstasidan

Kursplan

För att få kunskaper motsvarande grundskolenivå erbjuder vi ämnena:

 • Svenska motsvarande årskurs 9
 • Engelska motsvarande årskurs 9
 • Matematik motsvarande årskurs 9
 • Samhällskunskap motsvarande årskurs 9

Vi erbjuder även ett antal tillvalsämnen som kan variera under läsårets gång beroende på förutsättningar och intresse. Några exempel på möjliga tillvalsämne:

 • Drama
 • Idrott och ledarskap
 • Keramik
 • Kreativt skapande
 • Kör
 • Motion
 • Näringsliv
 • Reseprojekt
 • Tidningsprojekt
 • Personlig utveckling