Länk till förstasidan
en man ute ohc promnerar på ett fält

Kursen kommer att bedrivas på Katrinebergs folkhögskola, med en grupp på tisdagar för nya deltagare och en fortsättningsgrupp på torsdagar under perioden 6 februari - 30 maj 2024. Kurstiderna kommer att vara förlagda 09.30-14.30.

Kursen syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, lärande, socialt sammanhang och att få utforska och upptäcka olika aktiviteter och ämnen.

Kursens tema kretsar kring hälsa, motion/idrott, kultur, hållbarhet och samhälle. Innehållet planeras under kursens gång mer detaljerat av deltagarna, och kan t ex komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kostlära, natur- och friluftsliv, samhälls- och hållbarhetsfrågor med flera ämnen.