Länk till förstasidan

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv genomförs på Katrinebergs folkhögskola och omfattar en termin. Vårterminen sträcker sig över perioden 6 februari - 30 maj 2024.

Kurstiderna kommer vara förlagda till kl. 09.30–14.30.