Länk till förstasidan

Kursen riktar sig till daglediga – t.ex. pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Antagningskrav

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en tidigare aktiv idrotts- eller träningsbakgrund.

två personer spelar boule

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

  • I första hand utifrån den sökandes motiv, förutsättningar att deltaga kontinuerligt i kursen samt könsfördelning.
  • I andra hand tillämpar vi lottning.
  • Ev. bortlottad äger rätt till företräde till kommande termins kurs.