Allmän kurs/Språka på svenska i Hyltebruk

Utbildningen omfattar heltidsstudier. Fokus ligger på att lära sig behärska svenska språket. Kursen är CSN-berättigad 50% grundskolenivå (från vt 2023).

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-02-01 - 2023-04-23
Ansök så här
Personligt brev bifogas ansökan. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2024-05-31
Utbildningstakt
100%
Studiestödsnivå
Grundskole- och gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Hyltebruk
Kontaktperson
Heléne Persson
Telefon
072-151 97 08

Kursen är för dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens och som inte behärskar svenska. Målet är att förbättra din svenska i både tal och skrift. För att kunna gå kursen behöver du ha vissa förkunskaper. Efter avslutad kurs kan det finnas möjlighet för dig att fortsätta dina studier på skolans Allmänna linje i Vessigebro eller i Halmstad. 

Vårt mål, när du går en kurs hos oss, är att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Du ska bli klokare, starkare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde! 

Kursen syftar även till att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället och påverka sin livssituation. 

Plats:
Forumhuset, Hyltebruk

Tider:
Måndag till torsdag 09.15-15.15
Fredag 09.15-12.20

En byggnad i betong med mycket fönster.

Vi erbjuder ämnena:

 • Svenska, 10,0 tim Du får öva på att tala, läsa, skriva och lyssna på svenska.
 • Samhällskunskap, 2,5 tim Du lär dig om det svenska samhället och hur det fungerar praktiskt.
 • Matematik, 2,0 tim Vi inriktar oss främst på vardags- och grundmatematik.
 • Arbetslivsorientering, 1,0 tim Du får en introduktion om olika yrkesområden.
 • Naturorientering, 1,0 tim Vi pratar om och upptäcker naturen tillsammans.
 • Musik/Kultur, 1,0 tim Vi tar främst del av musik inom Sverige, men även kultur i ditt hemland.
 • Historia, 1,5 tim Du får lära dig om historia, från urtid till nutid på ett enkelt och övergripande plan.
 • Hälsa,1,0 tim Vi tar del av och inriktar oss på vardagsmotion, kost och vad som får oss att må bra.

Inslag i undervisningen är motion, tema- och seminariedagar, studiebesök, kulturevenemang och utflykter.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Kursen genomsyras av att allas medverkan ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi använder oss genomgående av ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt.

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta, formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Heléne Persson

Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Erik Knutsson

Samhällsorienterande ämnen, Språk
erik.knutsson@regionhalland.se

Anders Nilsson

Samhälle, Musik/kultur, Språk
anders.nilsson@regionhalland.se

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker, måltider vid terminstart/avslutning samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Har du problem att söka via länken ”Ansök här” (som är överst på sidan) så kan du skriva ut följande ansökningsblankett, fylla i och skicka till Katrinebergs folkhögskola, 311 65 Vessigebro.

Ansökningsblankett

Bifoga i ansökan

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

I samband med ansökan ska du skriva en kort personlig beskrivning och berätta något om dig själv, dina intressen och dina framtidsplaner. Vad förväntar du dig av tiden på Katrinebergs folkhögskola?

Antagningskrav

Det finns inga formella krav på tidigare godkända nivåer utan en bedömning görs utifrån varje enskilt fall kring vilken nivå som skolan kan tillgodose.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.