Skådespelarlinjen

Skådespelarlinjen ger möjlighet att på heltid under ett eller två år fördjupa sig inom alla områden av skådespeleri. Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel.

Ansökningsperiod
2023-01-27 - 2023-04-28
Ansök så här
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas ansökan. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2024-05-31
Kurstid
Vi kommer genomföra ansökningsprocessen i två delprov i år. Alla sökande skickar in en filmad monolog och en filmad sång senast 16 april. Andra delprovet blir en workshop på plats på skolan i maj 6 eller 7 maj.
Utbildningstakt
100 %
Studiestödsnivå
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Vessigebro
Kontaktperson
Öystein Flaa
Två flickor på bilden, en sitter på en stol och en står bakom.
Foto: Vera Hamnebo

Se vår presentationsfilm om skådespelarlinjen på YouTube

Skådespelarlinjen år 1

Katrinebergs skådespelarlinje ger grunderna i olika skådespelartekniker. Våra lärare har olika utgångspunkter och metoder för att närma sig det sceniska uttrycket. Under året arbetas med olika sceniska utmaningar i en positiv och trygg artistisk miljö, där individens och hela klassens utveckling står i fokus. Året innefattar scenprojekt, redovisningar i teater, dans och sång, workshops, föreställnings- och produktionsarbete.

Varje vardag inleds med morgonfys, där vi på olika sätt värmer och mjukar upp kroppen. Vi lär oss arbeta på olika sätt med vårt instrument – oss själva och den kropp vi har. Resten av lektionerna under den normala arbetsveckan består av skådespelarträning, rörelse/dans, röst, körsång och teoripass. En dag kan t ex se ut så här: 8:30-9:30 Morgonfys, 10-12 Rörelse/dans, 13-16 Skådespelarträning.

Under höstterminen får du genom träning och gruppimprovisationer utveckla ett fysiskt och spontant sceniskt uttryck. Du får insikt i grundläggande textarbete, en grund i filmskådespeleri och du får jobba med scenisk gestaltning utifrån flera olika tekniker. Under läsåret får du vara med som skådespelare i åtminstone två olika filmprojekt i samarbete med skolans filmlinje. Största delen av vårterminen vigs åt en större produktion där hela klassen jobbar tillsammans.

Det schemalagda samarbetet med filmlinjen ligger under sammanlagt tre veckor under läsåret. Vi brukar även ta in gästlärare i filmskådespeleri, men vårt huvudfokus under åren ligger på det sceniska skådespelararbetet.

Du får också med dig de röst- och rörelseverktyg du behöver för att på ett äkta och trovärdigt sätt gestalta en karaktär. Vi arbetar med att ”komma ner” i rösten så att du får en röst som får resonans i hela kroppen, och därmed ger var och en ett röstläge som är bekvämt att tala i och lyssna på. Du får också upptäcka din rösts uttrycksmöjligheter. Ofta ingår sång i olika slag inom olika scenframställningar. Vi arbetar med att uttrycka framför allt sångtexterna, men också rytm, melodi, tempo etc. Inget krav på skönsång!

Rörelselektionerna utgår från den moderna dansen och lektionerna innehåller improvisation, komposition samt styrke- och konditionsträning. Du lär dig berätta med hela din kropps uttryckspotential och att kommunicera rörelserna medvetet till en publik.

Undervisningen är delvis schemalagd och delvis i projektform. Gruppövningar och individuell undervisning varvas beroende på ämne och projekt, och du får hela tiden personlig coaching av din lärare som noggrant följer din utveckling. Vissa lektionstimmar är tillsammans med de som går påbyggnadsåret. Under året får du dessutom använda dig av dina kunskaper i filmprojekt tillsammans med eleverna på filmlinjen.

Skådespelarlinjen år 2

Fördjupningsåret handlar huvudsakligen om skådespelarteknik, hur vi som skådespelare använder oss själva som instrument för att forma och gestalta en roll på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Vi tränar det sceniska uttrycket, både genom att utmana våra ”vanliga” gestaltningssätt samt att utveckla vår kapacitet på det emotionella och sinnliga planet. Vi arbetar med undervisningsblock där improvisationer och impulser är i fokus, men också med scener ur moderna och klassiska pjäser, uppgifter som påminner om skådespelarens vardagliga arbete.

Under året ligger flera produktioner insprängda mellan lektionsblocken, bland annat ett projekt där deltagarna skapar sina egna korta föreställningar, från manus till färdig produktion. De senaste åren har tvåorna också turnerat med en av sina slutproduktioner.

Fyra personer står längs en vägg och en person står på knä. Golvet är fyllt av plastartiklar.

År 1

Skådespelarträning

 • Koncentration och avspänning
 • Improvisation
 • Teaterteori
 • Det fysiska teaterspråket
 • Scenframställning
 • Analys och arbete med en roll
 • Textarbete
 • Scenredovisningar
 • Föreställnings- och produktionsarbete
 • Filmskådespeleri

Rörelse och dans

 • Kreativ dans
 • Fysisk träning
 • Improvisation/komposition
 • Kontaktimprovisation
 • Historisk dans
 • Sällskapsdans
 • Modern dans
 • Jazzdans
 • Akrobatik

Röst-, sång- och talträning

 • Röstavspänning
 • Tal- och sångteknik
 • Interpretation i tal och sång
 • Sångredovisningar
 • Körsång

Övrigt

 • Filmsamarbete med skolans filmlinje
 • Arbete med övriga funktioner i och runt en föreställning, t ex scenografi, ljus, ljud etc
 • Studiebesök
 • Gästpedagoger
Två flickor i en teaterscen. En flicka stryker den andra över kinden.
Foto: Jakob Lindstrand

År 2

Skådespelarträning – fördjupning

 • Improvisation
 • Scenframställning: modern och klassisk dramatik.
 • Karaktärsfördjupning
 • Textanalys
 • Teaterteori – text och regi
 • Teknikövningar
 • Scenredovisningar
 • Arbete med egna program
 • Pjäsreadings
 • Fördjupat produktionsarbete
 • Föreställningar och turné

Rörelse och dans – Fördjupning

 • Projekt/Komposition
 • Klassisk balett
 • Improvisation/Kontaktimpro
 • Akrobatik
 • Fysisk träning
 • Tempo/Rytmprojekt
 • Modern dans
 • Historisk dans

Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

 • Röstavspänning
 • Tal- och sångteknik
 • Interpretation i tal och sång
 • Sångprojekt i olika genre
 • Körsång

Övrigt

 • Produktion av eget 20-minutersprogram
 • Studiebesök
 • Gästpedagoger
 • Filmsamarbete med skolans filmlinje

En viktig del av skådespelarutbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.

År 1

Mål Skådespelarträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fått den kunskap och självkännedom som krävs för att kunna arbeta i kontakt med sig själv och andra i ett sceniskt sammanhang.
 • Ha fått inblick i och förståelse för olika skådespelarteknikers grunder.
 • Ha en öppenhet och nyfikenhet och förståelse för den konstnärliga processen.
 • Ha utvecklat en skådespelardisciplin, uthållighet och fokus.
 • Ha kunskap om teaterns historia och funktion i samhället

Mål Rörelse och dans

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha blivit medveten om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha insikt om samarbete, koncentration och fokus, kreativitet, självdisciplin, kondition och uthållighet, styrka, kroppsmedvetenhet, fysiskt uttryck och hållning.
 • Ha insikt om sina individuella vanor för att på så sätt kunna vidareutvecklas.

Mål Röst-, sång- och talträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha tilltro till sin egen röstkapacitet och att hitta sin förmåga såväl individuellt som i grupp.
 • Ha fått upplevelser, erfarenheter och kunskaper om sin röst och kropp som leder till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete.

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus etc.
 • Ha erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.
 • Ha kännedom om teatern som arbetsplats.

År 2

Mål Skådespelarträning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Kunna delta som skådespelare i semi-professionella såväl som professionella sammanhang, samt söka högre utbildning inom skådespelaryrket.
 • Ha kunskaper att självständigt skapa en roll enligt olika skådespelartekniker.
 • Ha utvecklat professionalism, analysförmåga, självkännedom, generositet och mogenhet som yrkesmänniska inom teaterområdet.
 • Ha fördjupad kunskap om teaterns historia och funktion i samhället.

Mål Rörelse och dans – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fördjupad medvetenhet om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha fått en självklar relation till dansens grundelement.
 • Att i projektform kunna tillämpa de fördjupade fysiska kunskaperna och veta betydelsen av sin egen insats.

Mål Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha avancerade teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha god kännedom om den egna röstens potential.
 • Kunna tillgodogöra sig röstarbete såväl i Master Class som i projektform.

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha vidare praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus, produktion m.m. Samt i produktion av eget program ha utvecklat det egna konstnärskapet.
 • Ha fått en ökad erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.

Anette Cortese

Danspedagog

Utbildning på Skolan för Modern Dans och Musikhögskolan i Malmö.
Västafrikanska danser och rytmer, Musikhögskolan i Malmö.
Historiska danser, Danshögskolan i Stockholm.
Verksam som koreograf, artist och danspedagog under de senaste tjugo åren.
Sceniska samarbeten med Italien.
Koreograf i 18 år för Falkenbergsrevyn.

anette.cortese@regionhalland.se

Øystein Flaa

Teaterlärare

Øystein är högskolekandidat i drama- och teaterkommunikation från Høgskolen i Oslo och har läst teatervetenskap och litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo och filmvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Har dessutom ett antal längre kurser i skådespelarteknik från Grenland Friteater i Norge och Odin Teatret i Danmark.

Har mångårig erfarenhet av teaterundervisning från bl. a Falkenbergs gymnasieskola och Sundfjord folkehøgskule (Norge). Har varit skådespelare och/eller regissör i en rad olika produktioner, bl. a med frigrupperna Følsomme fettere (Oslo) och Teater Golem (Falkenberg). Har även jobbat professionellt med ljus- och scenteknik.

oystein.storseth-flaa@regionhalland.se

Linus Widner

Teaterlärare

Linus är utbildad vid Institutionen för Dramatik på Göteborgs universitet samt lärarhögskolan i Göteborg. Han har innan han kom till Katrineberg arbetat på Estetiska Programmet teaterinriktning i bland annat Uddevalla, Borås och Bollnäs. Han har även varit en tid bakom scenen på Folkteatern i Göteborg och som skådespelare och författare varit med att driva frigruppen Zebrakorsning.

Teatermässigt är Linus rotad i den psykologiska realismen och inriktad på Stanislavskijdelen av utbildningen. Han har under åren jobbat med en stor mängd föreställningar, med allt från teatersport, musikaler, spex, opera eller psykologiskt drama på sitt cv. Linus är även aktiv som pjäsförfattare, och har de senaste åren skrivit och bearbetat flera produktioner.

linus.vidner@regionhalland.se

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1.000 kronor per termin för utökade kostnader i samband med turné och resor.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

Vi vill att du bifogar:

 • Ett personligt brev
 • Två referenser (ej vänner eller familjemedlemmar)
 • Personbevis
 • Kopia av senaste betyg

I det personliga brevet anger du eventuella tidigare erfarenheter av teaterverksamhet, i vilket sammanhang du deltagit, vad du gjort och hur länge. Berätta om vad du hoppas att den här kursen ska leda till. Berätta gärna också om andra intressen, förmågor och varför du valt just denna utbildning.

Antagningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två delprov. Första provet består av en förvald scen och en sång som skickas in digitalt. De som går vidare från första provet kallas till antagningsdag med sceniska prov, röst- och rörelseövningar samt intervju på skolan.

Ladda ned alla tre filerna. Läs instruktionerna för proven noga, har du frågor om något i dessa mailar du till linus.widner@regionhalland.se.

Instruktioner antagning
Texter
Sång

Antagningskrav

Till år 1 antas varje år 12 studerande. Till år 2 antas varje år 8-12 studerande. (För att söka fördjupningsåret ska man antingen gått år 1 eller motsvarande).

För att antas till skådespelarlinjen ska du ha ett stort intresse för teater och skådespeleri. Erfarenhet från t ex Estetiska programmet är meriterande men inte obligatoriskt. Vi söker inte någon ”särskild typ” av människa. Det viktiga är att du är villig att arbeta och utvecklas inom teaterns alla delar – skådespeleri på scen och film, dans/rörelse och röst/sång. Att du vill satsa rejält och är beredd att arbeta hårt för att utvecklas inom konstarten.

För att kunna söka till utbildningen ska sökande:

 • Ha gått ut gymnasiet vid utbildningens start
 • Ha ett brinnande intresse för skådespeleri, rörelse och röst samt en vilja att berätta på scen och i film
 • Vara beredd på att i perioder arbeta intensivt och i nära samarbete med andra
 • Vara redo att arbeta med sig själv som sitt främsta instrument
 • Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval. För att komma in på utbildningen ska du under antagningsdagen kunna visa på följande:

 • Samarbetsförmåga, att kunna arbeta sceniskt tillsammans med andra personer och fungera i grupp. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna visa förmåga att reflektera över din roll i grupparbeten, visa att du kan se andras behov och ta hänsyn till dem, visa att du kan ge andra utrymme och visa att du har förmåga att dela med dig av dina åsikter)
 • Motivation, självdisciplin och drivkraft för att driva din egen utveckling framåt i samarbete med lärare och övriga deltagare. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna beskriva vilka mål du har med att gå kursen och kunna beskriva förväntningar på utbildningen)
 • Förmåga att fokusera på uppgift och medspelare
 • Kapacitet att gestalta känslor och uttryck på ett trovärdigt sätt i ett sceniskt sammanhang

För att kunna gå vidare till fördjupningsåret krävs att du under det första året:

 • Genom uthålligt arbete förbättrat dina kunskaper inom det gestaltande mediet

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.