Skådespelarlinjen

Har du en stark passion för teater och film? Har du någon gång betraktat skådespelare som har ett äkta och intensivt uttryck och tänkt att så där bra och trovärdig skulle jag också vilja bli? Har du drömt om att inte bara spela teater utan att verkligen leva på scen? Har du längtat efter att få ägna dig helhjärtat åt skådespeleri under ett helt år? Då är Katrinebergs folkhögskolas Skådespelarlinje rätt för dig!

Ansök här
Ansökningsperiod
2022-01-11 - 2022-04-08
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Kurstid
Vi kommer genomföra ansökningsprocessen i två delprov i år. Alla sökande skickar in en filmad monolog och en filmad sång senast 12 april. Andra delprovet blir en workshop på plats på skolan i maj 7 eller 8 maj.
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Öystein Flaa

Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Katrinebergs skådespelarlinje ger grunderna i olika skådespelartekniker. Våra lärare har olika utgångspunkter och metoder för att närma sig det sceniska uttrycket. Under året arbetas med olika sceniska utmaningar i en positiv och trygg artistisk miljö, där individens och hela klassens utveckling står i fokus. Året innefattar scenprojekt, redovisningar i teater, dans och sång, workshops, föreställnings- och produktionsarbete.

Varje vardag inleds med morgonfys, där vi på olika sätt värmer och mjukar upp kroppen. Vi lär oss arbeta på olika sätt med vårt instrument – oss själva och den kropp vi har. Resten av lektionerna under den normala arbetsveckan består av skådespelarträning, rörelse/dans, röst, körsång och teoripass. En dag kan t ex se ut så här: 8:30-9:30 Morgonfys, 10-12 Rörelse/dans, 12-16 Skådespelarträning.

Under höstterminen får du genom träning och gruppimprovisationer utveckla ett fysiskt och spontant sceniskt uttryck. Du får insikt i grundläggande textarbete och filmskådespeleri, du får vara med som skådespelare i åtminstone två olika filmprojekt och du får jobba med scenisk gestaltning utifrån fler olika tekniker. Största delen av vårterminen vigs åt en större produktion där hela klassen jobbar tillsammans.

Det schemalagda samarbetet med filmlinjen ligger under sammanlagt tre veckor under År1 och en vecka under År2. Vi brukar även ta in gästlärare i filmskådespeleri, men vårt huvudfokus under åren ligger på det sceniska skådespelararbetet.

En gruppbild med killar och tjejer som är utklädda.

Du får också med dig de röst- och rörelseverktyg du behöver för att på ett äkta och trovärdigt sätt vara en karaktär. Vi arbetar med att ”komma ner” i rösten så att du får en röst som får resonans i hela kroppen, och därmed ger var och en ett röstläge som är bekvämt att tala i och lyssna på. Du får också upptäcka  din rösts uttrycksmöjligheter. Vi arbetar med standardsvenska/rikssvenska för att du ska kunna behärska den dialekt som är gängse på de flesta scener i Sverige.

Rörelselektionerna utgår från den moderna dansen och lektionerna innehåller improvisation, komposition samt styrke- och konditionsträning. Du lär dig berätta med hela din kropps uttryckspotential och att kommunicera rörelserna medvetet till en publik.

Ofta ingår sång i olika slag inom olika scenframställningar. Vi arbetar med att uttrycka framför allt sångtexterna, men också rytm, melodi, tempo etc. Inget krav på skönsång!

Undervisningen är delvis schemalagd och delvis i projektform. Gruppövningar och individuell undervisning varvas beroende på ämne och projekt, och du får hela tiden personlig coaching av din lärare som noggrannt följer din utveckling. Vissa lektionstimmar är tillsammans med de som går påbyggnadsåret. Under året får du dessutom använda dig av dina kunskaper i filmprojekt tillsammans med eleverna på filmlinjen.

Är detta något som tilltalar dig så har du ett hårt, intensivt men också spännande och lustfyllt år som väntar dig.

Skådespelarlinjens fördjupningsår

Fördjupningsåret handlar huvudsakligen om skådespelarteknik, hur vi som skådespelare använder oss själva som instrument för att forma och gestalta en roll på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Vi tränar det sceniska uttrycket, både genom att utmana våra ”vanliga” gestaltningssätt samt att utveckla vår kapacitet på det emotionella och sinnliga planet. Vi arbetar med undervisningsblock där improvisationer och impulser är i fokus, men också med scener ur moderna och klassiska pjäser, uppgifter som påminner om skådespelarens vardagliga arbete.

Under året ligger flera produktioner insprängda mellan lektionsblocken, bland annat ett projekt där deltagarna skapar sina egna korta föreställningar, från manus till färdig produktion. De senaste åren har tvåorna också turnerat med en av sina slutproduktioner.

Fyra personer står längs en vägg och en person står på knä. Golvet är fyllt av plastartiklar.

Första året

Scenframställning

Innehåll Scenframställning

 • Koncentration och avspänning
 • Improvisation
 • Teaterteori
 • Det fysiska teaterspråket
 • Scenframställning
 • Analys och arbete med en roll
 • Textarbete med scener ur modern och klassisk dramatik
 • Scenredovisningar
 • Föreställnings- och produktionsarbete

Mål Scenframställning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fått den kunskap och självkännedom som krävs för att kunna arbeta i kontakt med sig själv och andra i ett sceniskt sammanhang.
 • Ha fått inblick i och förståelse för olika skådespelarteknikers grunder.
 • Ha en öppenhet och nyfikenhet och förståelse för den konstnärliga processen.
 • Ha utvecklat en skådespelardisciplin, uthållighet och fokus.
 • Ha kunskap om teaterns historia och funktion i samhället

Rörelse och dans

Innehåll Rörelse och dans

 • Kreativ dans
 • Fysisk träning
 • Body work
 • Improvisation/komposition
 • Kontaktimprovisation
 • Historisk dans
 • Sällskapsdans
 • Modern dans

Mål Rörelse och dans

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha blivit medveten om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha insikt om samarbete, koncentration och fokus, kreativitet, självdisciplin, kondition och uthållighet, styrka, kroppsmedvetenhet, fysiskt uttryck och hållning.
 • Ha insikt om sina individuella vanor för att på så sätt kunna vidareutvecklas.

Röst-, sång- och talträning

Innehåll Röst-, sång- och talträning

 • Röstavspänning
 • Standardsvenska
 • Tal- och sångteknik
 • Interpretation i tal och sång
 • Sångredovisningar
 • Körsång

Mål Röst-, sång- och talträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha tilltro till sin egen röstkapacitet och att hitta sin förmåga såväl individuellt som i grupp.
 • Ha fått upplevelser erfarenheter och kunskaper om sin röst och kropp som leder till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete.

Övrigt

Innehåll Övrigt

 • Filmhistoria
 • Filmsamarbete med skolans filmlinje
 • Arbete med övriga funktioner i och runt en föreställning, t ex scenografi, ljus, ljud etc
 • Studiebesök
 • Praktik
 • Gästpedagoger

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus etc.
 • Ha erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.
 • Ha kännedom om teatern som arbetsplats.

Andra året

Scenframställning – fördjupning

Innehåll Scenframställning – fördjupning

 • Improvisation
 • Scenframställning: modern och klassisk dramatik.
 • Karaktärsfördjupning
 • Textanalys
 • Teaterteori – text och regi
 • Teknikövningar
 • Scenredovisningar
 • Arbete med egna program
 • Pjäsreadings
 • Fördjupat produktionsarbete
 • Föreställningar och turné

Mål Scenframställning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Kunna delta som skådespelare i semi-professionella såväl som professionella sammanhang, samt söka högre utbildning inom skådespelaryrket.
 • Ha kunskaper att självständigt skapa en roll enligt olika skådespelartekniker.
 • Ha utvecklat professionalism, analysförmåga, självkännedom, generositet och mogenhet som yrkesmänniska inom teaterområdet.
 • Ha fördjupad kunskap om teaterns historia och funktion i samhället.

Rörelse och dans – Fördjupning

Innehåll Rörelse och dans – Fördjupning

 • Projekt/Komposition
 • Klassisk balett
 • Improvisation/Kontaktimpro
 • Akrobatik
 • Fysisk träning
 • Tempo/Rytmprojekt
 • Modern dans, Stretch, Body work
 • Historisk dans

Mål Rörelse och dans – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fördjupad medvetenhet om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha fått en självklar relation till dansens grundelement.
 • Att i projektform kunna tillämpa de fördjupade fysiska kunskaperna och veta betydelsen av sin egen insats.

Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

Innehåll Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

 • Röstavspänning
 • Standardsvenska
 • Tal- och sångteknik
 • Interpretation i tal och sång
 • Sångprojekt i olika genre
 • Körsång

Mål Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha avancerade teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha god kännedom om den egna röstens potential.
 • Kunna tillgodogöra sig röstarbete såväl i Master Class som i projektform.

Övrigt

Innehåll Övrigt

 • Teaterkafé/Produktion av eget 20-minutersprogram
 • Studiebesök
 • Gästpedagoger
 • Filmsamarbete med skolans filmlinje

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha vidare praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus, produktion m.m. Samt i produktion av eget program ha utvecklat det egna artisteriet.
 • Ha fått en ökad erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.

Anette Cortese

Danspedagog

Utbildning på Skolan för Modern Dans och Musikhögskolan i Malmö.
Västafrikanska danser och rytmer, Musikhögskolan i Malmö.
Historiska danser, Danshögskolan i Stockholm.
Verksam som koreograf, artist och danspedagog under de senaste tjugo åren.
Sceniska samarbeten med Italien.
Koreograf i 18 år för Falkenbergsrevyn.

anette.cortese@regionhalland.se

Öystein Flaa

Teaterlärare

Öystein är högskolekandidat i drama- och teaterkommunikation från Högskolen i Oslo och har läst teatervetenskap och litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo och filmvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Har dessutom ett antal längre kurser i skådespelarteknik från Grenland Friteater i Norge och Odin Teatret i Danmark.

Har mångårig erfarenhet av teaterundervisning från bl. a Falkenbergs gymnasieskola, Sundfjord folkehögskule (Norge), Storans Teaterskola (Falkenberg) och Studio 32 (Uddevalla). Har varit skådespelare och/eller regissör i en rad olika produktioner, bl. a med frigrupperna Fölsomme fettere (Oslo) och Teater Golem (Falkenberg). Har även jobbat proffesionellt med ljus- och scenteknik i Kulturkvartalet Sandvika (Norge) och Falkhallen (Falkenberg).

oystein.storseth-flaa@regionhalland.se

Linus Widner

Teaterlärare

Linus är utbildad vid Institutionen för Dramatik på Göteborgs universitet samt lärarhögskolan i Göteborg. Han har innan han kom till Katrineberg arbetat på Estetiska Programmet teaterinriktning i bland annat Uddevalla, Borås och Bollnäs. Han har även varit en tid bakom scenen på Folkteatern i Göteborg och som skådespelare och författare varit med att driva frigruppen Zebrakorsning.

Teatermässigt är Linus rotad i den psykologiska realismen och inriktad på Stanislavskijdelen av utbildningen. Han har under åren jobbat med en stor mängd föreställningar, med allt från teatersport, musikaler, spex, opera eller psykologiskt drama på sitt cv. Linus är även aktiv som pjäsförfattare, och har de senaste åren skrivit och bearbetat flera produktioner. Finalist i Riksteaterns texttävling ”Ny Text!” 2010/11

linus.vidner@regionhalland.se

Förkunskaper/målgrupper

För att antas till skådespelarlinjen ska du ha ett stort intresse för teater och skådespeleri. Erfarenhet från t.ex. Estetiska programmet är meriterande men inte obligatoriskt. Vi söker inte någon ”särskild typ” av människa. Det viktiga är att du är villig att arbeta och utvecklas inom teaterns alla delar – skådespeleri på scen och film, dans/rörelse och röst/sång. Att du vill satsa rejält och är beredd att arbeta hårt för att utvecklas inom konstarten.

Antagningskrav

Till år 1 antas varje år 12 studerande. Till år 2 antas varje år 8-12 studerande. (För att söka fördjupningsåret ska man antingen gått år 1 eller motsvarande).

För att kunna söka till utbildningen ska sökande:

 • ha gått ut gymnasiet vid utbildningens start
 • ha ett brinnande intresse för skådespeleri, rörelse och röst samt en vilja att berätta på scen och i film
 • vara beredd på att i perioder arbeta intensivt och i nära samarbete med andra
 • vara redo att arbeta med sig själv som sitt främsta instrument
 • ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen

I det personliga brevet anger du tidigare erfarenheter av teaterverksamhet, i vilket sammanhang du deltagit, vad du gjort och hur länge. Berätta om vad du hoppas att den här kursen ska leda till. Berätta gärna också om andra intressen, förmågor och varför du valt just denna utbildning. Du kallas till antagningsdag med scenprov, röst- och rörelseövningar samt intervju på skolan.

Fyra sörjande kvinnor klädda i svart. Bilden är tagen ifrån en teaterföreställning på Katrinebergs folkhögskola.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval. Skolan bjuder in alla sökande till antagningsdag där man får jobba dels i workshopform och dels individuellt. För att komma in på utbildningen ska du under antagningsdagen kunna visa på följande:

 • samarbetsförmåga, att kunna arbeta sceniskt tillsammans med andra personer och fungera i grupp. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna visa förmåga att reflektera över din roll i grupparbeten, visa att du kan se andras behov och ta hänsyn till dem, visa att du kan ge andra utrymme och visa att du har förmåga att dela med dig av dina åsikter)
 • motivation, självdisciplin och drivkraft för att driva din egen utveckling framåt i samarbete med lärare och övriga deltagare. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna beskriva vilka mål du har med att gå kursen och kunna beskriva förväntningar på utbildningen)
 • förmåga att fokusera på uppgift och medspelare
 • kapacitet att gestalta känslor och uttryck på ett trovärdigt sätt i ett sceniskt sammanhang

För att kunna gå vidare till fördjupningsåret krävs att du under det första året:

 • genom uthålligt arbete förbättrat dina kunskaper inom det gestaltande mediet

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1.000 kronor per termin för utökade kostnader i samband med turné och resor.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Det är viktigt att du bifogar ett personligt brev, två referenserpersonbevis och ditt senaste skolbetyg.

Vi kommer genomföra ansökningsprocessen i två delprov i år. Alla sökande skickar in en filmad monolog och en filmad sång senast 12 april. Andra delprovet blir en workshop på plats på skolan 7 eller 8 maj 2022.

Två som sitter på stolar.