Direkt till innehållet

Seniorledarutbildning

Utbildning för dig som har ett intresse av äldre och äldres hälsa och vill arbeta med det friska åldrandet. Du vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet och få bibehållen livskvalitet genom hela livet.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-10-11 - 2021-12-10
Kurstid
Distanskurs med fysiska träffar varannan vecka
Utbildningstakt
50 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Susanne Erlandsson
Telefon
0346-57524
E-post
susanne.erlandsson@regionhalland.se

Du får fördjupade kunskaper i att arbeta med kvalitativa faktorer i det friska åldrandet.

Vi kommer att arbeta och diskutera kring åldrandet ur såväl det fysiologiska som psykosociala perspektivet. Kursen behandlar också olika livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, kost och social gemenskap.

Viktigt område som tas upp är också styrketräning för äldre.

Under kursen tas också coachning och motiverande samtal upp.

Senior som går stavgång på en väg över ett fält, i bakgrunden syns ett träd.

Mål

Målet med kursen är att skapa kunskaper kring olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa för äldre.

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Målgrupp

Vi vänder oss till tidigare studerande på skolans tidigare Friskvård och Hälsa utbildningar samt Hälsovägledarutbildningen, men kursen är också öppen för andra intresserade med liknande förkunskaper.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Kursledning

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Krav för deltagande

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Den sökande bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen och sökande skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Utbildningen vänder sig till den som har ett intresse av äldres och äldres hälsa och det friska åldrandet i fokus, genom att motivera äldre till aktivitet och därmed nå en god livskvalitet. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen. Gruppens deltagare ska kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor. I den personliga beskrivningen bör sökande berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Sökande bör också berätta hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar.