Direkt till innehållet

Personlig tränare

Utbildningen Personlig Tränare omfattar en termin (hösttermin) och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso-, idrotts- eller träningsbranschen och vill bidra till bättre folkhälsa.

Ansökningsperiod
2021-02-21 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2021-12-22
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Christoffer Pedersen
Telefon
0346-575 27
E-post
Christoffer.pedersen@regionhalland.se

Utbildningen har sitt fokus på styrketräning men konditionsträning är också en viktig del av undervisningen. Stora delar av utbildningen är lärarledd och undervisningen består av såväl teoretiska såsom praktiska moment. I schemat ingår ”egen träning” då du tillsammans med de andra deltagarna genomför olika typer av träningspass.

Ung man som går armgång under träden i en park.

Under utbildningen kommer du att arbeta med ett antal case som genomförs både individuellt och i grupp med syfte att ta fram lämpliga träningsupplägg för en specifik kund/klient.

Praktik, studiebesök och att träna egna klienter under studietiden är några av de moment som tidigare deltagare lyfter fram som de bästa med utbildningen.

Idrottsfysiologi

Innehåll

– Nervsystemet – centrala och perifera, motorisk enhet, muskelcell, muskelfibrer, kontraktion, muskelspole, senorgan, proprioception

– Matspjälkning

– Energiomsättning – kroppens energisystem och energiomsättning vid fysiskt arbete

– Respiration och cirkulation – syretransport vid fysiskt arbete, syreupptagningsförmåga, aerob kapacitet

– Fysiska tester: enligt fysprofilen samt maxpulstest & laktattest

Mål

– Ge grundläggande kunskaper i människans fysiologi med inriktning på fysisk aktivitet.

– Förstå hur kroppens olika organ fungerar vid fysisk aktivitet och idrottande

– Kunna redogöra för vilken effekt styrketräning samt konditionsträning har på cirkulation och skelettmuskulatur.

– Ha kunskap om olika fysiska testers funktion och utförande

Beteendevetenskap

Innehåll

Genomgångar, diskussioner samt praktiska övningar inom främst följande moment:

– Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp

– Kommunikation och samtalsmetodik – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal.

– Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser

– Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar

– Etik och moral – etiska förhållingssätt relaterade till PT-yrket

– PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket.

Mål

– Känna till grundläggande begrepp inom områdena motivation, beteendeförändring, kommunikation, samtalsmetodik och målsättning.

– Ha förståelse för bakomliggande teoretiska förutsättningar angående ovanstående.

– Kunna tillämpa kunskaper inom ovanstående områden i praktiken.

Branschkunskap

Innehåll

– Studiebesök och/eller gästföreläsare från organisationer eller företag inom tränings-/hälso-/idrotts-/friskvårdsbranschen.

– Praktik vid tränings-/hälso-/friskvårdsanläggning eller liknande med stark anknytning till kursens karaktär.

– Genomgångar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring olika aspekter av branschen.

Mål

– Kännedom om branschen, dess innehåll och förutsättningar.

– Förståelse för olika aspekter av branschen såsom träningsformer, målgrupper, ekonomi, folkhälsa, o.s.v.

– Erfarenhet av praktiskt arbete som PT eller motsvarande, inom branschen.

Träningslära

Innehåll

– Teoretisk & praktisk undervisning, samt egen träning.

– Träningsformer – olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob & anaerob träning, spänstträning, snabbhetsträning etc.

– Träningsplanering – träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering

– Träningslära – för specifika grupper/individer (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, gravida), fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.)

– Utvärdering – teoretisk och praktiskt genomförande av diverse fysiska tester

– Testledarutbildning, Licensiering styrketräningsinstruktör.

– Dopning

Mål

– Ge kunskap om olika träningsformer; syften, effekter och praktiskt utförande

– Kunna planera lämpliga träningsupplägg för olika grupper/individer

– Ha kunskap om olika fystester samt att praktiskt kunna genomföra dem

Näringslära

Innehåll

– Näringsämnen – olika typer, funktion och optimalt intag

– Energi – balans/behov, måltidsordning, kost & dryck i samband med träning, registrering av kostdagbok & införande i kostdataprogram

– Ätstörningar

Mål

– Få förståelse för kostens betydelse för välbefinnande och prestation

– Ha kunskap om bra kost – och dryckintag

– Förstå vad som kan orsaka ätstörningar och hur det kan bemötas

Folkhälsa

Innehåll

– Folksjukdomar – genomgång av de vanligaste folksjukdomarna

– Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa

– Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Mål

– Ha förståelse för bakomliggande orsaker till att man drabbas av folksjukdomar, vilka drabbas och varför

– Veta hur folksjukdomar kan förebyggas och undvikas

– Ha insikt i vad som påverkar hälsa ur ett helhetsperspektiv

– Förstå vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa

Skador & rehabilitering

Innehåll

– Skador – genomgång av de vanligaste skadorna, uppkomst och hur de förebyggs.

– Akut omhändertagande vid skada.

– Rehabilitering – träningsprogram för de vanligaste skadorna. Casearbete.

Mål

– Känna till de vanligaste skadorna

– Kunna komponera lämpliga rehabiliteringsprogram

Marknadsföring & försäljning

Innehåll

– Marknadsföring – som arbetssökande eller som egen företagare.

– Försäljning – av PT-tjänster.

Mål

– Få en inblick i hur man som arbetssökande PT eller som egen företagare kan marknadsföra sina tjänster.

– Förstå försäljningsprocessen av tjänster

Anatomi

Innehåll

– Terminologi och rörelsebeskrivning – anatomiska grundställningen, kroppens olika plan, läges- och riktningsbeskrivningar samt rörelsebeskrivningar.

– Skelettlära – skelettets indelning

– Fog- och ledlära – de olika förbindelserna i kroppen

– Musklelära – genomgång kroppens alla muskler

– Rörelseanalys – hur musklerna arbetar i en rörelse.

– Hållningsanalys – ideal kroppshållning

Mål

– Kunskap i terminologi och rörelsebeskrivning som används när man jobbar inom idrott och hälsa

– Kännedom om skelettets indelning samt benämningar på latin

– Känna till hur kroppen håller sig samman med fog och leder

– Kroppen består av ca 300 enskilda muskler med olika form och utseende, målsättningen är att veta var de vanligaste musklerna finns i kroppen samt kunna dess namn på latin.

– Kunna genomföra och tillämpa en korrekt rörelseanalys samt bedöma en viss hållning och kunna göra ett åtgärdsprogram.

Christoffer Pedersen

Linjeledare

Christoffer har arbetat som personlig tränare sedan 2013 och sedan 2016 är han linjeledare på PT-linjen.

Han har drivit eget företag som personlig tränare, varit fystränare för ÖSK-fotboll, arbetat som företagssäljare och platschef för Actic och startade upp hälsoprojektet hjärna-puls-glädje på Drottninghögsskolan i Helsingborg stad. År 2018 var han finalist på Guldhjärtat i kategorin ”Årets förebild”.

Christoffer har även varit med och skrivit boken ”Beteendedesign i skolan”

christoffer.pedersen@regionhalland.se

Stefan Gustafsson

Lärare

stefan.gustavsson@regionhalland.se

Ulf Järphag

Lärare

ulf.jarphag@regionhalland.se

Åsa Spängs

Studierektor och Lärare

asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Antagningskrav

  • Du bör ha dokumenterade grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi
  • Du ska ha betydande erfarenhet av systematisk fysisk träning
  • Du ska kunna och vilja medverka i och utföra olika former av träning och fysiska aktiviteter
  • Du ska bedömas kunna ta stort eget ansvar för dina studier
  • Du bör ha grundläggande kunskaper i träningslära och näringslära
  • Du bör ha referenser som stärker din lämplighet
  • Du bör vara minst 20 år och ha minst ett års erfarenhet av annan sysselsättning efter avslutad gymnasieskola
  • Du ska bedömas motiverad för utbildningen och dess form och innehåll, samt ha en bred syn på träning, hälsa och idrott

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller ovanstående. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Tanken är att gruppen även ska kunna dra nytta av varandras perspektiv och utvecklas av varandras förmågor. Det är därför viktigt att du definierar på vilket sätt du tror att du kan bidra till gruppen.

Undervisningen är kostnadsfri men vissa omkostnader kan förekomma.

Litteratur: ca 1.500 kronor.

Workshoppaket: ca 2.000 kronor.

Kostnader för läroböcker och längre studieresor får du normalt betala själv. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans expedition.

Alla deltagare betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Vi vill att du bifogar ett personligt brev, två referenserpersonbevis och ditt senaste skolbetyg.

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver dina träningserfarenheter, målet med utbildningen och vad du kommer att tillföra gruppen.

Besked om antagning lämnas i mitten på juni. Eventuella reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten.