Direkt till innehållet

Lärarassistent

Vill du jobba i skolan och känna att du verkligen gör skillnad? Studera till lärarassistent!

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Håkan Samuelsson
Telefon
0346-575 24
E-post
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Utbildningen omfattar ett läsår och ger kompetenser att arbeta som lärarassistent inom skolan. Den är också intressant för den som vill arbeta som elevassistent, och är även en bra grund för den som längre fram vill studera till lärare.

Gruppfoto med deltagare som vinkar.

Bland kursmomenten finns

 • Skolans organisation och regelverk
 • Idrott, lek och rörelse
 • Psykologi och kommunikation
 • Pedagogik
 • Skoladministration

Till en del moment bjuder vi in personer utifrån som har särskilda kunskaper eller kompetenser. Det kan exempelvis vara personer som har stor erfarenhet av att arbeta med elevhälsa eller personer som kommer hit och håller i en HLR-utbildning.

Vi planerar, genomför och utvärderar speciella aktiviteter och arrangemang.

Praktik ute på skolor utgör en viktig del av kursen.

Kursplan

Utbildningen omfattar ett läsår och ger kompetenser att arbeta som lärarassistent inom skolan. Den är också intressant för den som vill arbeta som elevassistent, och är även en bra grund för den som längre fram till studera till lärare.

Delkurs 1: Skolan

 • Branschorientering – om olika yrken och roller i skolan.
 • Skolans organisation och regelverk – skollagen, läroplaner.
 • Skolans värdegrund och uppdrag.
 • Sekretess och etik.
 • Skolans historiska framväxt – från folkskola till dagens skolformer.

Delkurs 2: IKT

 • IT-hantering – om datorer och läsplattor och hur dessa fungerar.
 • Internet, regler och etikett för detta.
 • Skoladministration – om närvarobokföring och system för kontakt med hemmen.
 • Appar och webbsidor som används inom skolans värld.
 • Officeprogram som Word, PowerPoint och Excel.

Delkurs 3: Idrott, lek och rörelse

 • Barns rörelsebehov.
 • Idrott som skolämne.
 • Idrottsutrustning, att använda relevant utrustning.
 • Enkla lekar, idrotts- och rörelseaktiviteter.
 • Rörelseförståelse.
 • Rastaktiviteter.
 • Arrangemangsplanering – att planera och genomföra aktiviteter, besök, utflykter, etc.

Delkurs 4: Psykologi och kommunikation

 • Utvecklingspsykologi, barn och ungdomars utveckling.
 • NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Socialpsykologi
 • Konflikthantering.
 • Lågaffektivt bemötande.
 • Samtalsmetodik, MI – tekniker för att skapa delaktighet och dialog.
 • MHFA, mental health first aid – första hjälpen till psykisk hälsa.
 • Muntlig framställan, tala inför grupp.
 • Mobbning.
 • Dyslexi och dyskalkyli.

Delkurs 5: Skapande

 • Filmskapande
 • Bild och form
 • Drama

Delkurs 6: Pedagogik

 • Pedagogik och lärandeteorier.
 • Olika pedagogiska inriktningar.
 • Ledarskap – Om människosyn och kunskapsyn.
 • Socialisation, genus, kulturer.

Delkurs 7: Kärnämnen baskunskaper

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska

Delkurs 8: Praktik

 • Praktik ute på skolor utgör ca 20% av studietiden.

Delkurs 9: Projektarbete

 • Fördjupning inom någon frågeställning kopplad till barn och ungdomars utveckling, skola och lärande.

Håkan Samuelsson

Linjeledare

hakan.samuelsson@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Linjeledare

elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande kompetenser. Man bör vara 21 år eller äldre. Det är meriterande att ha arbetslivserfarenhet.

Kostnader för läroböcker och eventuella studieresor får du normalt betala själv. Till vissa kurser finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans reception.

Alla deltagare betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Till ansökan bifogas:

 • Gymnasiebetyg eller motsvarande
 • Eventuella betyg från andra utbildningar
 • Personbevis
 • Personligt brev där man beskriver varför man vill studera till lärarassistent
 • Referenser
 • Utdrag ur belastningsregistret

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att bjudas in till en intervju. Vid synnerliga skäl kan denna intervju ske per telefon. Om det är fler behöriga sökande än platser gör vi ett urval där vi framförallt bedömer:

 • Förmåga att tillgodogöra sig kursinnehållet
 • Motivation
 • Personlig lämplighet