Hälso- och livsstilscoach

Är du intresserad av att vidareutbilda dig inom ett område du brinner för? Vill du byta karriär eller kanske bara avsätta en termin för att förverkliga din affärsidé vid sidan av ditt nuvarande arbete? Då är utbildningen inom Hälso- och livsstilscoach helt rätt för dig.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-09-18 - 2023-11-10
Utbildningsperiod
2024-01-10 - 2024-05-31
Utbildningstakt
100%
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Vessigebro, Falkenbergs kommun
Kontaktperson
Max Turnstedt
Telefon
0346-575 16

Hälso- och Livsstilscoachutbildningen ger dig kunskap och praktiska färdigheter för att effektivt främja hälsa och livsstil hos andra. Under utbildningen kommer du att förvärva den vetenskapliga grund som krävs för att arbeta inom hälsosektorn. Du kommer också att utforska och tillämpa flera olika teorier och metoder för att förbättra hälsa och välbefinnande på både individ- och gruppnivå. Dessa kompetenser kompletteras med insikter i entreprenörskap och ledarskap, vilket ger dig en stark grund att stå på när du arbetar med människor på dina egna villkor. 

Några brett leende personer i idrottskläder står i olika positioner på det svarta golvet i en sal.

Utbildningen är en heltidskurs som sträcker sig över en termin och riktar sig till dig som vill specialisera dig som hälso- och livsstilscoach. Under utbildningen kommer du att fördjupa dig i vetenskapen bakom hälsa, metodiskt genomföra hälsoanalyser, och lära dig att effektivt motivera andra för bestående förändringar. Dessutom kommer du att utveckla kompetens inom flera områden där du kan arbeta med hälsa och livsstil. 

Utbildningen omfattar även externa branschrelaterade föreläsare och studiebesök för att ge en bredare förståelse för fältet. Individuell coaching och praktik är integrerade delar av utbildningen för att ge dig praktisk erfarenhet. Hälso- och Livsstilscoachutbildningen har också erhållit godkännande från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, vilket säkerställer hög kvalitet inom branschen. 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds sigill.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Entreprenörskap

 • Personligt entreprenörskap
 • Affärsidé och affärsmodeller
 • Marknad och kommunikation
 • Varumärke
 • Ekonomiska faktorer
 • Personliga studiebesök

Träningslära och kostrådgivning

 • Motionslära
 • Hälsofysiologi och träningslära
 • Fysisk testning
 • Näringslära
 • Kostregistrering för hälsa och prestation
 • Kostrådgivning i praktiken

Samtalsmetodik och coaching

 • Praktiskt ledarskap
 • Motiverande samtal – att hjälpa människor till förändring
 • Samtalsträning
 • Casearbete

Hälsopedagogik och praktik

 • Praktiskt klientarbete
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Kommunikationsteorier och tekniker
 • Salutogent förhållningssätt och KASAM

Seniorledare

 • Det friska åldrandet
 • Fysiologiska perspektivet i åldrandet
 • Psykologiska perspektivet i åldrandet
 • Livsstilsfaktorer för äldre
 • Coaching för äldre

Mental träning och personlig utveckling

 • Psykologiska grundteorier
 • Stresshantering och mindfulness
 • Motivation och meningsfullhet
 • Målsättningsarbete

Vårt primära mål med utbildningen är att forma dig till en kompetent hälso- och livsstilscoach med en gedigen teoretisk grund och praktisk erfarenhet. Efter avslutad utbildning förväntas du vara redo att påbörja din karriär som coach inom hälso- och livsstilsområdet och har också en stark grund för vidareutbildning i närliggande relevanta områden. Många av våra studenter väljer att fortsätta med våra specialiserade kurser som Personlig Tränare eller Diplomerad Hälsovägledare, som startar i nästa termin. 

Under din utbildning kommer du inte bara att förvärva teoretisk kunskap, utan du kommer även att få praktisk erfarenhet i att utföra hälsoanalyser, skapa motiverande förändringsplaner, genomföra uppföljningsarbete och utvärdera resultat – allt med syftet att förbättra människors hälsa och livsstil på ett långsiktigt och meningsfullt sätt. 

Vår kurs är tydligt inriktad på att utveckla dina coachningsfärdigheter för att kunna möta utmaningarna inom hälsocoachingområdet. Vi är också engagerade i att erbjuda en inkluderande och normkritisk utbildningsmiljö, där alla studenter känner sig välkomna att växa och lära sig tillsammans. 

En tjej i glasögon som ler emot kameran.

Max Turnstedt

Linjeledare

max.turnstedt@regionhalland.se

 • Undervisningen är kostnadsfri, men vissa mindre omkostnader kan förekomma. 
 • För linjespecifikt studiematerial tillkommer en avgift på 1000 kronor per termin. 
 • Kostnader för läroböcker och längre studieresor är normalt självfinansierade. Vissa allmänna ämnen erbjuder låneböcker för användning under studietiden, medan andra böcker kan köpas via skolan. 
 • Alla deltagare betalar en avgift på 400 kronor per termin. Denna avgift täcker kopierat material, tillgång till läroböcker och inkluderar en olycksfallsförsäkring. 
 • Notera att vår utbildning är berättigad till CSN-stöd, vilket kan vara en möjlighet för ekonomiskt stöd under din utbildning. Läs mer på CSNs webbplats. 
Två killar som hänger i ett träningsredskap.

Ansökan

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Bifoga i ansökan

Vi ber dig att inkludera följande:

 • Personligt brev
 • Två referenser
 • Personbevis
 • Kopia av ditt senaste betyg

I ditt personliga brev, berätta om din erfarenhet inom hälsa och coaching, ditt mål med
utbildningen och hur du planerar att bidra till gruppen.

Antagningskrav

Vi ser gärna att du är intresserad av hälsa och välbefinnande samt har en önskan att hjälpa andra. Du bör ha en gymnasiebehörighet, och arbetslivserfarenhet betraktas som en merit. 

Antagningsprocess

Behöriga sökande som har lämnat in sin ansökan före sista ansökningsdag kommer att genomgå en första urvalsprocess. Detta inkluderar möjliga samtal, intervjuer och kontakt med referenser. 

Urvalskriterier

På Katrinebergs Folkhögskola värdesätter vi mångfald och jämställdhet och strävar efter att våra kursdeltagare speglar samhället i stort. Därför kan vi behöva ta hänsyn till detta vid urvalsprocessen. 

Besked om antagning

När antagningsprocessen är avslutad kommer du att få ett skriftligt besked som meddelar om du har blivit antagen, fått en reservplats eller inte blivit antagen. Dessa besked kommer att skickas senast vecka 49. Om du är antagen, kommer du att få information via e-post, inklusive detaljer om kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp inför kursstarten.