Hälso- och livsstilscoach

Utbildningen omfattar 1 termin heltidsstudier, särskild kurs och vänder sig till dig som vill ägna 1 termin på att utbilda dig till hälso- och livsstilscoach. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig om vetenskapen bakom hälsa, hur man metodiskt gör hälsoanalyser, hur man kan motivera andra till förändringar som består och bli kompetent inom flera områden där du kan arbeta med hälsa och livsstil. Utbildningen är granskad och kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Ansökningsperiod
2023-10-02 - 2023-11-10
Utbildningsperiod
2024-01-10 - 2024-05-31
Utbildningstakt
100%
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Vessigebro
Kontaktperson
Max Turnstedt
Telefon
0346-575 16

Är du intresserad av att vidareutbilda dig för att jobba med något du brinner för, vill du byta yrkeskarriär eller vill du ta en termin för att skapa din nya verksamhet bredvid ditt vanliga jobb?

Profilkursen hälso- och livsstilscoach ger dig kunskapen och erfarenheten du behöver för att kunna bidra till andra människors förbättrade hälsa och livsstil på ett praktiskt sätt. Under utbildningens gång kommer du att få lära dig den vetenskapliga grund som behövs för att kunna arbeta inom hälsofältet. Du kommer även få ta del av och utöva flera olika teorier och metoder för att gynna hälsa och välmående på både individ- och gruppnivå. Detta i kombination med att du kommer att lära dig om entreprenörskap samt får ledarskapsutbildning ger dig en gedigen grund att stå på för att arbeta med andra människor på dina egna villkor.

Utbildningen är förlagd på Katrinebergs Folkhögskola men kommer även att innefatta flertalet branschrelevanta externa föreläsare och studiebesök. Individuell coaching och praktik är även det en viktig del av utbildningen. Utbildningen är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som bidrar till kvalitetssäkring i branschen.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds sigill.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Entreprenörskap

 • Personligt entreprenörskap
 • Affärsidé
 • Marknad
 • Ekonomiska faktorer
 • Presentationsteknik
 • Studiebesök

Träningslära och kostrådgivning

 • Motionslära
 • Hälsofysiologi och träningslära
 • Fysisk testning
 • Näringslära
 • Kostregistrering för hälsa och prestation
 • Kostrådgivning i praktiken

Samtalsmetodik och coaching

 • Praktiskt ledarskap
 • Motiverande samtal – att hjälpa människor till förändring
 • Samtalsträning
 • Casearbete

Hälsopedagogik och praktik

 • Praktiskt klientarbete
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Kommunikationsteorier och tekniker
 • Salutogent förhållningssätt och KASAM

Seniorledare

 • Det friska åldrandet
 • Fysiologiska perspektivet i åldrandet
 • Psykologiska perspektivet i åldrandet
 • Livsstilsfaktorer för äldre
 • Coaching för äldre

Mental träning och personlig utveckling

 • Psykologiska grundteorier
 • Stresshantering och mindfulness
 • Motivation och meningsfullhet
 • Målsättningsarbete

Utbildningen ska leda dig till att bli en kompetent hälso- och livsstilscoach med en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Du som deltagare ska efter avslutad utbildning direkt kunna arbeta inom området hälsa- och livsstil och även få en bred kunskapsbas för att vidareutbilda dig inom närliggande relevanta områden. En naturlig vidareutbildning efter avslutad hälso- och livsstilscoach är Personlig Tränar-linjen eller Diplomerad Hälsovägledare som startar terminen efter.

Under utbildningens gång kommer du inte bara att få teoretisk kunskap utan även praktisk erfarenhet av att utföra hälsoanalyser, motiverande förändringsplaner, uppföljningsarbete och utvärdering. Detta med syfte att förbättra folks hälsa och livsstil på ett bestående sätt.

Kursen genomsyras av en drivkraft att utveckla och förbättra hälsostatus och livsstilsproblem hos våra medmänniskor. Vi använder oss genomgående av ett inkluderande och normkritiskt tankesätt.

Max Turnstedt

Linjeledare

max.turnstedt@regionhalland.se

Undervisningen är kostnadsfri men vissa omkostnader kan förekomma.

För linjespecifikt studiematerial tillkommer 1000 kronor per termin.

Kostnader för läroböcker och längre studieresor får du normalt betala själv. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolan.

Alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”ansök här”
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto eller skapa ett konto
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum

Bifoga i ansökan

Vi vill att du bifogar:

 • Personligt brev
 • Två referenser
 • Personbevis
 • Kopia av senaste betyg

I ditt personliga brev vill vi att du skriver din erfarenhet inom hälsa och coaching, målet med
utbildningen och vad du kommer att tillföra gruppen.

Antagningskrav

Du bör ha ett intresse för hälsa, välmående och att hjälpa andra. Du bör ha behörighet från gymnasiet och arbetslivserfarenhet är en merit.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.
Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

På Katrinebergs Folkhögskola strävar vi efter mångfald och jämställdhet och att deltagandet på
våra kurser ska spegla samhället i övrigt, därför kan vi vid antagning behöva ta ställning till detta.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller
inte är antagen. Beskedet lämnas senast i vecka 49. Den som är antagen kommer att få ett besked via
e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.