Hallands Konstskola

Hos oss får du lära dig grunderna inom samtida konst! Vi vill utveckla ditt seende för det konstnärliga språket och främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-05-09
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Kurstid
Intervjudagar 26-28 maj
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Halmstad
Kontaktperson
Agneta Götesson
Telefon
073 - 3413057

Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Utbildningen är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Hallands Konstskola har etablerade samarbeten med både halländska och internationella konstnärer. Föreläsningar och workshopar med aktuella konstnärer och studiebesök på konstutställningar år återkommande delar av undervisningen. Vi utgår från dina förmågor och vill förse dig med utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden. Du får även möjlighet att utveckla dina egna konstnärliga uttryck i projekt och på egen tid. 

Hand med krita.
Foto: Olle Waller

I skolans fina miljöer skapas möjligheter för dig som deltagare. Här får du din egen ateljéplats och fri tillgång till skolans lokaler. Kurser i teckning, måleri, skulptur, rörlig bild och grafik är exempel på vad som ingår i undervisningen. 

Första året

Första året riktar sig till dig som har gått estetiskt program på gymnasiet, tagit konstkurser eller är självlärd men vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Du får lära dig att orientera dig inom flertalet tekniker och arbeta två- och tredimensionellt.

Andra året

Till andra året kan du söka direkt om du har en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter. Under andra året sker en fördjupning av ditt konstnärliga arbete med individuell handledning. Du får också vägledning i att göra arbetsprover för att kunna söka vidare till högre utbildning. Vi ger dig möjligheter att sammanställa en representativ portfolio med ”Artist Statement”.

Undervisning

Hos oss får du verktyg till att gestalta innehåll och omvandla intryck med hjälp av olika estetiska tekniker och metoder. Vi utgår från dina förmågor och intressen och hoppas kunna förse dig med en utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden. Utbildningen förbereder dig för både vidareutbildning och arbetsliv.

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa ditt personliga bildspråk och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Du får grundläggande teknik- och materialkunskaper inom fälten för samtidskonsten tillsammans med konstteoretisk och konsthistorisk orientering. Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter och är förberedande för högre studier inom fältet kultur: konst, konsthantverk, design, scenograf, speldesign och arkitektur.

Undervisningen är uppdelad i grupp, workshops, och i enskilda samtal med lärarledd handledning. Under studietiden får du uppgifter av läraren men arbetar även självständigt när det inte är schemalagda aktiviteter. Du får en egen ateljéplats och har fri tillgång till skolans verkstäder som är tillgängliga även under kvällstid och helger.

Du får kännedom om konstens historia och att sätta ditt arbete i relation till konsthistorien och den samtida konstscenen. Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv på lokal, nationell och internationell konst. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder uppdelat veckovis i kortare och längre block.

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Att besöka utställningar, göra studiebesök på konstinstitutioner och följa med på konstresor som anordnas ingår i utbildningen.

Du kommer att arbeta i olika material. Material som tillhör teckning och måleri är exempelvis: blyerts, kol, tusch, vattenfärg, olja och akrylfärg. Material som används i den skulpturala verkstaden är exempelvis: trä, lera, gips och betong. För foto, ljud och videobaserade arbeten finns det utrustning att låna.

En viktig del av konststudierna är att vi samtalar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Vi vill eftersträva en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för diskussioner och värdesätter att kritiskt ifrågasätta invanda normer och strukturer.

Kursmål

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i:

 • Teckning, måleri, skulptur och grafik, rörlig bild, ljud och animation.
 • Platsspecifik, performance och idébaserad konst.
 • Metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning.
 • Att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt.
 • Att planera, genomföra och delta i utställningar.
 • Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning.
 • Att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar.
 • Kännedom om branschen, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter.
 • Ett perspektiv på konstscenen nationellt och internationellt.

Kursmoment

Teckning: Krokiteckning, rumslighet, perspektivlära och arbete medolika teckningstekniker.

Måleri: Färglära, måleriteknik (akryl, olja, vattenfärg).

Skulptur: Modellering, materialkunskap, formtagning, platsspecifik gestaltning ,rumslighet och performance.

Rörlig media (video, animation, foto): Dokumentation, manus, redigering, teckning, ljud, stopmotion och iscensättning.

Grafik: Torrnål och linoleum.

År 1

Teknik och materialkunskap, projekt- och temauppgifter, självständigt arbete, presentation och grupparbete, handledning.

År 2

Fördjupning av tekniker och metoder, processinriktat och självständigt arbete och projektarbete med redovisning, slututställning, portfolio. Information om konstutbildningar.

Övrigt innehåll:

Konstorientering år 1 och 2: Föreläsning, studiebesök, konstbegrepp, konsthistoria, muntliga och skriftliga presentationer.

Presentationsteknik: Utställning, portfolio, planering och marknadsföring av elevutställning.
Studiebesök: Konstmuseum, gallerier, kollektivverkstäder, FAB LAB.

Agneta Götesson

Linjeledare för Hallands Konstskola

agneta.gotesson@regionhalland.se

Telefon: 073 – 3413057

Kim Johansson

Lärare i animation, video och tredimensionellt arbete

Kim.Johansson@regionhalland.se

Henrik Stenberg

Lärare i måleri

Gästlärare och föreläsare

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Nedan är ett urval av de personer som varit gästlärare eller föreläsare på utbildningen. Vilka som kommer att vara gästlärare läsåret 20/21 är ännu inte bestämt.

 • Henrik Stenberg, konstnär
 • Mikael Ericsson, konstnär
 • Kim Johansson, konstnär
 • Jenny Kalliokulju, konstnär
 • Ezra Shales, professor i konsthistoria
 • Johanna Arvidsson, konstnär
 • Bodil Jönsson, professor, författare
 • Maria Nordin, konstnär
 • Hang Li, konstnär
 • Klára Petra Szabó, konstnär
 • Tamás Szvet, konstnär
 • Kamil A. Lukaszewicz, konstnär
 • Yrr Jónasdóttir, Musiechef Ystad Konstmuseum
 • Johan Dahnberg, Intendent Hallands Konstmuseum
 • Elisabeth Skog, Bibliotekarie Halmstad Stadsbibliotek
 • HG Karlsson, Naturguide
 • FAB LAB Högskolan i Halmstad
 • Gittan Jönsson, konstnär
 • Idun Baltzersen, konstnär

Utbildningen har 16 platser.

Till linjens andra år kan du söka direkt om du har tillräckliga förkunskaper. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

Personligt brev och arbetsprover

Till ansökan och det personliga brevet bifogas:

 • 5-8 arbetsprover varav tre teckningar, övriga i valfri teknik.
 • Sökande till år 2 ska även presentera kortfattat och beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla

Läs mer om arbetsprover och personligt brev under fliken ”Så söker du”.

Sökande kallas till intervjudag under perioden 26-28 maj 2022.

Antagningsprocess

Utgångspunkt för antagning är arbetsprover och personligt brev.

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning är av stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar.

Ansökan ska vara fullständig och skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Sökande har en avklarad gymnasieutbildning bakom sig.

Intervju efter ett första urval

Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om sökande inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Studier på Hallands Konstskola berättigar dig till studiemedel.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 2.200 kr per termin för gemensamt material och i samband med resor. Material som ingår i kursen är lera, gips, betong, grunderingsmaterial och skisspapper.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Studieresor utomlands bekostar du själv.

Boende i Halmstad ordnar du själv.

Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad. Utbildningen startade höstterminen 2018.

Besöksadress: Tollsgatan 7, Halmstad
Telefon: 073-341 30 57

Halland är en region med ett utvecklat kontaktnät av museer, kollektivverkstäder och konsthallar som Hallands Konstskola samarbetar med och som alla ligger inom en timmes resväg. Skolan ska vara ett nav i Hallands konstliv och undervisningen kommer periodvis att bedrivas i dialog och utbyte med ovan nämnda plattformar.

Halmstad är en populär stad att bo i med sina 100 000 invånare. Med cykel tar du dig snabbt fram mellan skolan, mysiga kaféer, konstmuseer, konsthall och havet. Året 2019 öppnade ett nytt Hallands Konstmuseum.

Halmstad har vackra stränder och inlandsnatur, över 20 mil cykelbanor runt om i hela kommunen och ett brett utbud av sport och träningsmöjligheter för de flesta smaker. Halmstad har också nära till storstäder och bra kommunikationer, det ligger cirka en och en halv timmes resväg till såväl Malmö och Köpenhamn som Göteborg.

Tips för att hitta boende i Halmstad

 1. Ställ dig i bostadskö direkt. Du behöver inte vänta på antagningsbeskedet.
 2. Kontakta lokala bostadsbolag.
 3. Håll koll på annonser i lokaltidningar, på annonssajter eller annonsera själv.
 4. Kolla på sociala medier – och fråga vänner och bekanta.
 5. Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Utbildningen har 16 platser.

Till linjens andra år kan du söka direkt om du har tillräckliga förkunskaper. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla

I giltig ansökan ingår

 • Ansökningsblankett (fyll i ansökan via Schoolsoft)
 • Två referenser
 • Personligt brev
 • Arbetsprover
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Personbevis

Till ansökan och det personliga brevet bifogas 5-8 arbetsprover varav tre teckningar, övriga i valfri teknik.

Bilagorna och arbetsproverna skickas digitalt till skolan på e-postadress katrineberg@regionhalland.se med ärenderubrik ”Hallands Konstskola”.

Ansökan till år 2

Sökande till år 2 ska även presentera kortfattat och beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla.

Intervju

Sökande kallas till intervju en dag under perioden 26-28 maj.

Arbetsprover

Vi vill se hur du arbetar. Därför ska du skicka in 5-8 arbeten, varav tre teckningar, övriga i valfri teknik, gärna i varierade teknik och material. Med olika tekniker menas teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.

Du kan skicka in dina arbetsprover via e-post eller på ett USB, en CD, en DVD eller papperskopior. Bilder sparas i något av följande format: jpg, jpeg, png, eller gif. Bilderna får inte vara tyngre än 3 MB. Bifoga uppgifter som anger originalstorleken på dina arbeten.

Video- och ljudfiler laddar du upp på ett eget skapat konto på youtube eller vimeo, som du sedan anger länken till i ansökningsblanketten. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Personligt brev

Beskriv (max en A4) vem du är och vilka ambitioner och motivation du har för att börja på Hallands konstskola.

Kopia av senaste skolbetyg

Bifoga vidimerade kopior på gymnasieutbildning, högre utbildningar och yrkeserfarenhet.

Antagningsprocess

Utgångspunkt för antagningarna är dina arbetsprover och ditt personliga brev.

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning har stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp men olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Vi tar bara emot fullständiga ansökningar och som är skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Du ska ha en avklarad gymnasieutbildning bakom dig. Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Utbildningen är CSN-berättigad.