Hallands Konstskola

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Utbildningen är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad. Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-05-31
Ansök så här
Arbetsprover och personligt brev bifogas ansökan. Intervjudagar 26–28 maj. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Halmstad
Kontaktperson
Agneta Götesson
Telefon
073 - 3413057

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa ditt personliga bildspråk och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Du får grundläggande teknik- och materialkunskaper inom fälten för samtidskonsten tillsammans med konstteoretisk och konsthistorisk orientering.

Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter och är förberedande för högre studier inom fältet kultur: konst, konsthantverk, design, scenograf, speldesign och arkitektur. Du får även möjlighet att utveckla dina egna konstnärliga uttryck i projekt och på egen tid. Utbildningen förbereder dig för både vidareutbildning och arbetsliv.

Undervisningen är uppdelad i grupp, workshops, och i enskilda samtal med lärarledd handledning. Under studietiden får du uppgifter av läraren men arbetar även självständigt när det inte är schemalagda aktiviteter. Du får en egen ateljéplats och har fri tillgång till skolans verkstäder som är tillgängliga även under kvällstid och helger.

Du får kännedom om konstens historia och att sätta ditt arbete i relation till konsthistorien och den samtida konstscenen. Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv på lokal, nationell och internationell konst. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Du kommer att arbeta i olika material. Material som tillhör teckning och måleri är exempelvis: blyerts, kol, tusch, vattenfärg, olja och akrylfärg. Material som används i den skulpturala verkstaden är exempelvis: trä, lera, gips och betong. För foto, ljud och videobaserade arbeten finns det utrustning att låna.

Kurser i teckning, måleri, skulptur, rörlig bild och grafik är exempel på vad som ingår i undervisningen. Hos oss får du verktyg till att gestalta innehåll och omvandla intryck med hjälp av olika estetiska tekniker och metoder. Vi utgår från dina förmågor och vill förse dig med utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden.

Hallands Konstskola har etablerade samarbeten med både halländska och internationella konstnärer. Att besöka utställningar, göra studiebesök på konstinstitutioner och följa med på konstresor som anordnas ingår i utbildningen. Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder uppdelat veckovis i kortare och längre block.

Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Utbildningen startade höstterminen 2018.

Besöksadress: Tollsgatan 7, Halmstad

Telefon: 073-341 30 57

Halland är en region med ett utvecklat kontaktnät av museer, kollektivverkstäder och konsthallar som Hallands Konstskola samarbetar med och som alla ligger inom en timmes resväg. Skolan ska vara ett nav i Hallands konstliv och undervisningen kommer periodvis att bedrivas i dialog och utbyte med ovan nämnda plattformar.

Halmstad är en populär stad att bo i med sina 100 000 invånare. Med cykel tar du dig snabbt fram mellan skolan, mysiga kaféer, konstmuseer, konsthall och havet. 2019 öppnar ett nytt Hallands Konstmuseum.

Halmstad har vackra stränder och inlandsnatur, över 20 mil cykelbanor runt om i hela kommunen och ett brett utbud av sport och träningsmöjligheter för de flesta smaker. Halmstad har också nära till storstäder och bra kommunikationer, det ligger cirka en och en halv timmes resväg till såväl Malmö och Köpenhamn som Göteborg.

Tips för att hitta boende i Halmstad

 • Ställ dig i bostadskö direkt. Du behöver inte vänta på antagningsbeskedet.
 • Kontakta lokala bostadsbolag.
 • Håll koll på annonser i lokaltidningar, på annonssajter eller annonsera själv.
 • Kolla på sociala medier – och fråga vänner och bekanta.
 • Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.
En tegelbyggnad med många fönster.
Foto: Kim Johansson

Kursmoment

 • Teckning: Krokiteckning, rumslighet, perspektivlära och arbete med olika teckningstekniker.
 • Måleri: Färglära, måleriteknik (akryl, olja, vattenfärg).
 • Skulptur: Modellering, materialkunskap, formtagning, platsspecifik gestaltning, rumslighet och performance.
 • Rörlig media (video, animation, foto): Dokumentation, manus, redigering, teckning, ljud, stopmotion och iscensättning.
 • Tre egna projekt, två under hösten och ett under våren.
 • Tematiskt projekt med delredovisning i december samt slutredovisning på våren.

År 1

Första året riktar sig till dig som har gått estetiskt program på gymnasiet, tagit konstkurser eller är självlärd men vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Du får lära dig att orientera dig inom flertalet tekniker och arbeta två- och tredimensionellt.

 • Grundläggande teknik- och materialkunskaper inom fälten för samtidskonsten
 • Konstteoretisk och konsthistorisk orientering
 • En utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden genom uppgifter, egna projekt och tematiska arbeten

År 2

Till andra året kan du söka direkt om du har en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter.

 • Till andra året söker du med ett eget projekt
 • Under året sker en fördjupning av ditt konstnärliga arbete med individuell handledning.
 • Möjligheter att fördjupa dig i teknik och metod.
 • Utöver det egna arbetet arbetar du även kring ett längre gemensamt tema där du själv väljer teknik.
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig om ditt arbete både muntligt och i text.
 • Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter.
 • Vägledning i att göra arbetsprover för att kunna söka vidare till högre utbildning
 • Möjlighet att sammanställa en representativ portfolio.
 • Året avslutas med en utställning där du presenterar projektet du arbetat med under året

Övrigt innehåll

 • Konstorientering år 1 och 2: Föreläsning, studiebesök, konstbegrepp, konsthistoria, muntliga och skriftliga presentationer.
 • Presentationsteknik: Utställning, portfolio, planering och marknadsföring av elevutställning.
 • Studiebesök: Konstmuseum, gallerier, kollektivverkstäder, FAB LAB.

En viktig del av konststudierna är att vi samtalar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Vi vill eftersträva en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för diskussioner och värdesätter att kritiskt ifrågasätta invanda normer och strukturer.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i:

 • En större egen förmåga att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.
 • Teckning, måleri, skulptur, fotografi, rörlig bild, ljud och animation.
 • Platsspecifik gestaltning, performance och idébaserad konst.
 • Metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning.
 • Att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt.
 • Att planera, genomföra och delta i utställningar.
 • Att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar.
 • Kännedom om arbetsvillkor, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter.
 • En inblick i konstscenen nationellt och internationellt.
 • Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning

Agneta Götesson

Linjeledare för Hallands Konstskola
Handledare, Teckning och tredimensionell gestaltning

agneta.gotesson@regionhalland.se

Telefon: 073 – 3413057

Kim Johansson

Lärare i animation, video och tredimensionellt arbete

Kim.Johansson@regionhalland.se

Mandi Gavois

Lärare i fotografi, konsthistoria och tredimensionellt arbete.

Mandi.Gavois@regionhalland.se

Gästlärare och föreläsare

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Nedan är ett urval av de personer som varit gästlärare eller föreläsare på utbildningen.

 • Henrik Stenberg, konstnär
 • Mikael Ericsson, konstnär
 • Kim Johansson, konstnär
 • Jenny Kalliokulju, konstnär
 • Ezra Shales, professor i konsthistoria
 • Johanna Arvidsson, konstnär
 • Bodil Jönsson, professor, författare
 • Maria Nordin, konstnär
 • Hang Li, konstnär
 • Klára Petra Szabó, konstnär
 • Tamás Szvet, konstnär
 • Kamil A. Lukaszewicz, konstnär
 • Yrr Jónasdóttir, Musiechef Ystad Konstmuseum
 • Johan Dahnberg, Intendent Hallands Konstmuseum
 • Elisabeth Skog, Bibliotekarie Halmstad Stadsbibliotek
 • HG Karlsson, Naturguide
 • FAB LAB Högskolan i Halmstad
 • Gittan Jönsson, konstnär
 • Idun Baltzersen, konstnär

Studier på Hallands Konstskola berättigar dig till studiemedel.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 2.200 kr per termin för gemensamt material och i samband med resor. Material som ingår i kursen är lera, gips, betong, grunderingsmaterial och skisspapper.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Studieresor utomlands bekostar du själv.

Boende i Halmstad ordnar du själv.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

I giltig ansökan ingår:

 • Två referenser
 • Personligt brev
 • Arbetsprover
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Personbevis

Personligt brev

Beskriv (max en A4) vem du är och vilka ambitioner och motivation du har för att börja på Hallands konstskola.

Arbetsprov

Vi vill se hur du arbetar. Därför ska du skicka in 5-8 arbeten, varav tre teckningar, övriga i valfri teknik, gärna i varierade teknik och material. Med olika tekniker menas teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.

 • Bilder sparas i följande format: .jpg. Max 3 MB.
 • PDF med beskrivning, arbetsprover bifogas med storlek, teknik, årtal och relevant info.
 • Video- och ljudfiler laddas upp på eget skapat konto på Youtube eller Vimeo (länk ska anges). Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Bilagorna och arbetsproverna skickas digitalt till skolan på e-postadress katrineberg@regionhalland.se med ärenderubrik ”Hallands Konstskola”.

Ansökan till år 2

Sökande till år 2 ska även presentera kortfattat beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla.

 • Projektbeskrivning
 • Skisser

Antagningskrav

Du som söker

 • Intresserad och nyfiken på att utforska, utveckla och utmana din konstnärliga process, prova olika tekniker.
 • Ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp.
 • Har stort intresse av att diskutera dina och andras arbeten.
 • Har stort intresse av att testa olika tekniker och metoder.
 • Ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, samt kunna ta eget ansvar för studier och omgivning.

Du som söker Påbyggnadsåret (utöver ovanstående punkter)

 • Har en redan avklarad ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter.
 • Bedöms kunna respektera och ta stort ansvar för dina och gruppens studier/planeringar.

Antagningsprocess

Utbildningen har 16 platser.

Till linjens andra år går det att söka direkt. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

Vi tar bara emot fullständiga ansökningar och som är skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Utgångspunkt för antagningarna är dina arbetsprover och ditt personliga brev. Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Urvalskriterier

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning har stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp men olika bakgrund, erfarenheter och åldrar.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.