Direkt till innehållet

Fotografi - Visuell gestaltning projekttermin

Fotografi – Visuell Gestaltning projekttermin är en fortsättning på kursen Fotografi – Visuell Gestaltning. Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter.

Ansök här
Ansökningsperiod
2021-11-11 - 2021-12-15
Utbildningsperiod
2022-01-12 - 2022-06-03
Kurstid
12 januari - 3 juni 2022, Fysiska träffar 21-23 januari, 18-20 mars och 27-29 maj 2022
Utbildningstakt
50%
Utbildningstyp
Distanskurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Ann Eringstam

Fokuset på denna kurs ligger även här på att leda dig vidare i ditt fotografiska arbete. Inriktningen på projekterminen är att du arbetar utifrån ett eget fotografiskt projekt. Du kommer få kunskaper i form av förläningar och samtal om hur man kan arbeta inför utställning och bokproduktion. Vi kommer att titta på hur andra Fotografer/konstnärer arbetar med utställningar samt bokprojekt. Under terminen arbetar vi med bland annat med dummy till bok eller skiss och planering inför utställning. Du väljer själv ditt huvudsakliga focus. Kursen kommer att ge dig en inblick i att arbeta med konstnärliga processer inom fotografi.

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt. Det huvudsakliga syftet är att du blir mer självständig i ditt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning, dator med internetuppkoppling och headset.

Undervisning

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Kursinnehåll

Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i den virtuella klassrummet.

Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.

Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

Ann Eringstam är framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Ann Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com

Du ska ha gått Fotografi – Visuell Gestaltning eller motsvarande. Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition och vill ta ditt arbete vidare.

Ansökan till Fotografi – visuell gestaltning projekttermin öppnar upp den 11 november 2021 . Sista ansökningsdag är den 15 december 2021.

Tillsammans med ansökan skickar du ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN-berättigad för 50 % studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för kopierat material samt olycksfallsförsäkring på 175 kronor tas ut.