Direkt till innehållet

Filmlinjen

Välkommen till filmlinjen. Här hittar du först och främst en grupp människor som precis som du letar efter likasinnade att få göra och leva film tillsammans med under ett eller två år.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Anders Ahlberg
Telefon
0345-575 00
E-post
anders.ahlberg@regionhalland.se

Filmlinjen fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Handledningen i regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen där du ges möjlighet att undersöka och utveckla ditt personliga berättande. Genom studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik får du som deltagare inblick i filmbranschen.

Filmvisning i filmhusets biograf.

”Katrineberg folkhögskola gav mig tid att tänka och lära känna mig själv lite bättre. Det uppstod något slags magi.” – Ivica Zubak, regissör Måste Gitt

Besök oss gärna!

Alla som önskar är välkomna att besöka skolan! Ett personligt besök gör det alltid lättare att bedöma hur det kan vara på vår filmlinje och på skolan. Kontakta filmlinjens lärare för att boka ett besök.

Vill du veta hur det konkret fungerar på filmlinjen? Vi kan ta emot praktikanter i samband med våra elevprojekt. Detta sker i begränsad utsträckning, men du får gärna komma med en förfrågan!

I fina nybyggda lokaler finns vår fullt utrustade filmstudio. I Filmhuset skapar vi magi.

Filmredigering pågår på två datorskärmar.

Första året

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Grundläggande handledning inom regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen där du ges möjlighet att undersöka och utveckla ditt personliga berättande.

Genom studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik får du som deltagare inblick i filmbranschen.

Utbildningen lägger stor vikt vid samarbete och förmågan att kommunicera en vision.

Andra året

Filmlinjens andra år är en fortsättning på filmlinjens grundutbildning eller motsvarande. Utbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper i filmproduktion och att fortsätta utveckla sitt personliga berättande. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där alla deltagare ges möjlighet att skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Varvat med filmproduktion och gästföreläsare fokuserar utbildningen på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering.

Under andra året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.

Anders Ahlberg

Linjeledare på filmlinjen

Anders har varit lärare på filmlinjen sedan 2013. Han är yrkesutbildad via Alma manusutbildning och har även studerat dokumentärfilm vid högskolan i Halmstad.

Anders har många års erfarenhet av filmproduktion genom eget produktionsbolag och frilansarbete som filmare och fotograf.

Anders har själv varit deltagare på Katrinebergs folkhögskolas filmlinje och känner starkt för folkhögskolan och filmlinjen som en plats för personlig utveckling.

anders.ahlberg@regionhalland.se

Emelie Lindblom

Lärare på Filmlinjen

Emelie är regissör och manusförfattare. Hon har skrivit, regisserat och producerat ett tiotal kortfilmer, bl.a. novellfilmen ”2” som var en del av SVT och Svenska Filminstitutets novellfilmsatsning. Hon långfilmsdebuterade 2017 med flerfaldigt internationellt prisbelönade barn- och ungdomsfilmen ”Rum 213”.

Emelie är utbildad vid Filmhögskolan, Göteborgs Universitet (nuvarande Akademin Valand) och Köpenhamns mediehöjskole Rampen. Hon är född och uppvuxen i Halmstad och brinner för Halland som filmskapande region.

emelie.lindblom@regionhalland.se

Filmlinjen antar varje år upp till 12 personer till årskurs 1. 

Du som söker: 

 • Bör vid utbildningens start ha avklarat gymnasieutbildning. 
 • Har ett stort intresse för gestaltande berättande med ord och bild, och gärna erfarenhet av arbete med rörlig bild. 
 • Ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp.
  Ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, kapacitet samt kunna ta eget ansvar för studier och omgivning. 

Till årskurs 2 antas varje år 8-12 personer. För att söka påbyggnadsåret ska du ha avslutat filmlinjens årskurs 1 eller motsvarande utbildning. 

För att gå vidare/söka till påbyggnadsåret ska du:

 • Bedömas kunna respektera och ta stort ansvar för dina och gruppens studier/planeringar.
 • Ha skaffat dig betydande egna erfarenheter av filmskapande.
 • Visa på delaktighet i skolans övergripande verksamhet.  

Urval

Vid antagningen av deltagare tas hänsyn till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning enligt vår målsättning om jämn fördelning och mångfald med tanke på kön, bakgrund, ålder och erfarenhet. Vi strävar efter att bilda en grupp med varierade kunskaper, erfarenheter och ambitioner. I enlighet med folkhögskolans ”lära av varandra”- princip är målsättningen att vi utvecklas tillsammans av varandras kunskaper, förmågor och olika perspektiv.

Intervju

Efter ett första urval kallas sökande till en intervju/antagningsdag.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1.775 kronor per termin för utökade kostnader i samband med inspelningar och resor.

Alla deltagare betalar dessutom 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

För att din ansökan ska vara giltig ska du skicka med:

 • Ansökningsblankett (ansök via Schoolsoft)
 • personligt brev
 • två referenser (t ex tidigare lärare)
 • arbetsprov
 • personbevis
 • kopior av senaste betyg

Personligt brev

Beskriv vem du är och varför du vill studera vid Filmlinjen på Katrinebergs Folkhögskola (max 1 A4)

Arbetsprov

 1. Bifoga en idé till en film du skulle vilja göra. Beskriv kortfattat (max en halv A4) vad filmen ska handla om och hur den slutar.
 2. Nämn 1-3 filmer du gillar och beskriv kortfattat (max en halv A4) varför du tycker om dessa filmer och varför de betyder något för dig.

Antagningsprocess

Ansökningarna läses av filmlärarna samt två elevrepresentanter. Störst hänsyn tas till det personliga brevet samt filmidén. Vi tittar även på betyg och då framförallt närvaro i tidigare skolsituationer.

Vi ringer alltid referenser. Om den sökande gått på skola där vi eventuellt känner hans/hennes lärare ringer vi också ofta dem.

Intervjudagar

Sökande kallas till intervju, som sker på plats eller på distans i maj (datum meddelas).

Besked om antagning

Besked om antagning lämnas i mitten på juni. Reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten.

Om du antas till Filmlinjen får du mera information från oss.