Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

Utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård/hälsa. Syftet är att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande inom branschen friskvård och hälsa.

Ansökningsperiod
2022-10-17 - 2023-01-06
Utbildningsperiod
2023-01-23 - 2023-05-12
Utbildningstakt
50 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Susanne Erlandsson
Telefon
0346-575 24

Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Entreprenörskapsutbildningen är en utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård och hälsa. Målsättningen med kursen är att utveckla din förmåga inom olika aspekter av entreprenörskap projekt samt att utveckla din kreativa förmåga.

Två personer i en park.

Moment i kursen

  • Personligt entreprenörskap, att leva och arbeta med idrott och hälsa
  • Affärsidé – hur formuleras den?
  • Marknadsföring och försäljning, personlig och professionell – hur gör du på bästa sätt?
  • Personligt ledarskap
  • Skapa och bygga nätverk
  • Ekonomiska faktorer
  • Presentation och redovisning av den personliga affärsplanen

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, jämna veckor torsdag och fredag samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Du skall efter avslutad kurs ha upprättat och redovisat en affärsplan för att i nästa steg kunna leva på och arbeta inom branschen idrott och hälsa.

Susanne Erlandsson

Linjeledare på  Hälsovägledarutbildningen

Utbildad på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Örebro 1976-1978, idrottslärare på gymnasienivå 1978-1986 därefter linjeledare Idrottsledarlinjen, Katrinebergs Folkhögskola 1986-1995 och sedan 1995 linjeledare för Friskvård och Hälsa (Hälsovägledarutbildningen).

Gästföreläsare i olika sammanhang.

Diverse kompletterande utbildningar inom anatomi, fysiologi, idrottspsykologi samt idrottsskador och massage.

Fotbollstränarutbildning, Advanced level. Mångårig ledarerfarenhet inom idrottsrörelsen såsom tränare, ledare och organisationsledare. Internationell erfarenhet inom flera områden.

Även aktiv inom ridsporten.

susanne.erlandsson@regionhalland.se

Håkan Fridell

h.fridell@gmail.com

Erfarenhet/intresse för entreprenörskap. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning, personlig tränare eller motsvarande är ett krav.

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet och har intresse och erfarenhet ave entreprenörskap i någon form.

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN-berättigad för 50 % studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för kopierat material samt olycksfallsförsäkring på 200 kronor tas ut.

Vi vill att du bifogar ett personligt brev, två referenserpersonbevis och ditt senaste skolbetyg.

I det personliga brevet bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvårds- och hälsofrågor samt hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Utbildningen pågår under vårterminen 2023 med start vecka 4, torsdagen den 26 januari och fredagen den 27 januari. Därefter 9-10 februari, 9-10 mars, 23-24 mars, 20-21 april och 4-5 maj. Kursen avslutas vecka 19, den 11-12 maj. Mellanliggande tid sker studierna på nätet.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.