Direkt till innehållet

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

Utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård/hälsa. Syftet är att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande inom branschen friskvård och hälsa.

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Susanne Erlandsson
Utbildningsform
Folkhögskola
Två personer i en park.

Moment i kursen

  • Personligt entreprenörskap, att leva och arbeta med idrott och hälsa
  • Affärsidé – hur formuleras den?
  • Marknadsföring och försäljning, personlig och professionell – hur gör du på bästa sätt?
  • Personligt ledarskap
  • Skapa och bygga nätverk
  • Ekonomiska faktorer

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, jämna veckor torsdag och fredag samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Susanne Erlandsson

Linjeledare på  Hälsovägledarutbildningen

Utbildad på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Örebro 1976-1978, idrottslärare på gymnasienivå 1978-1986 därefter linjeledare Idrottsledarlinjen, Katrinebergs Folkhögskola 1986-1995 och sedan 1995 linjeledare för Friskvård och Hälsa (Hälsovägledarutbildningen).

Gästföreläsare i olika sammanhang.

Diverse kompletterande utbildningar inom anatomi, fysiologi, idrottspsykologi samt idrottsskador och massage.

Fotbollstränarutbildning, Advanced level. Mångårig ledarerfarenhet inom idrottsrörelsen såsom tränare, ledare och organisationsledare. Internationell erfarenhet inom flera områden.

Även aktiv inom ridsporten.

susanne.erlandsson@regionhalland.se

Ulf Järphag

Lärare på Katrinebergs folkhögskola sedan 2002

Fil.kand. i Idrottspedagogik och Idrottspsykologi

Idrottspsykologisk rådgivare, tidigare medlem i RF:s nätverk.

Spelar- och tränarutbildare i Hallands Fotbollförbunds verksamheter

Styrelsearbete i SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund

ulf.jarphag@regionhalland.se

Erfarenhet/intresse för entreprenörskap. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, personlig tränare eller motsvarande är ett krav.

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet och har intresse och erfarenhet ave entreprenörskap i någon form.

I det personliga brevet bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvårds- och hälsofrågor samt hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN-berättigad för 50 % studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för kopierat material samt olycksfallsförsäkring på 325 kronor tas ut.

Vi vill att du bifogar ett personligt brev, två referenserpersonbevis och ditt senaste skolbetyg.

I det personliga brevet bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvårds- och hälsofrågor samt hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Utbildningstillfällen

Entreprenörskapskurs inom friskvård och hälsa vt-21

Vecka 06 - 19 Distans med fysiska träffar

Entreprenörskapskurs inom friskvård och hälsa vt-22

Vecka 06 - 19 Distans med fysiska träffar