Direkt till innehållet

Djurunderstödd friskvård

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att arbeta med djurunderstödd friskvård. Du vill arbeta med och motivera till aktivitet som skall leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitet.

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Susanne Erlandsson
Utbildningsform
Folkhögskola

Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Tjej kramar om en häst.

Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Kursupplägg
Utbildningen pågår under höstterminen 2020 med start vecka 42, 16 september – 11 december. Den första träffen är 16 september, 12-13 november, 26-27 november, och avslutning vecka 50 den 10-11 december. Mellanliggande tid sker studierna på distans.

Moment i kursen

  • Tearpihund/vårdhund
  • Ridning för personer med funktionsnedsättning
  • Ledarskap
  • Djurunderstödd grön rehab
  • Vilka vetenskapliga belägg finns det för att djurunderstödd friskvård ger effekt?

Utgångspunkt för kursens innehåll är djurens betydelse för människors hälsa.

Mål
Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Metodik och studier
Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Vi ser gärna att du har genomgått någon form av utbildning inom friskvård och hälsa, har ett intresse för djur och natur samt ser djuren och naturen som en resurs i ett arbete för hälsan. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av arbete med hundar och hästar inom friskvård och hälsa. Dock bör du ha erfarenhet av hundar och hästar generellt. Ridkunnighet är inget krav.

Personligt brev

I den personliga beskrivningen bör den sökande berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård i allmänhet och arbete med djurunderstödd friskvård specifikt. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå.

Du som söker bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Utbildningstillfällen

Djurunderstödd friskvård ht 2020

Vecka 42 - 50 Distans med fysiska träffar

Djurunderstödd friskvård ht-21

Vecka 42 - 50 Distans med fysiska träffar