Djurunderstödd friskvård

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att arbeta med djurunderstödd friskvård. Du vill arbeta med och motivera till aktivitet som skall leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitet.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-03-01 - 2023-04-23
Utbildningsperiod
2023-10-16 - 2023-12-15
Kurstid
Obligatoriska kursdagar på plats: 20 okt, 16-17 nov, 30 nov-1 dec och 14-15 dec. Mellanliggande tid sker studierna på distans. Enskilda studiebesök skall också genomföras.
Utbildningstakt
50 %
Studiestödsnivå
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Susanne Erlandsson
Telefon
0346-57524

Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att arbeta med djurunderstödd friskvård. Du vill arbeta med och motivera till aktivitet som skall leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitet. Syftet med kursen är att skapa en mötesplats för Dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst samt ge Dig verktyg för framtida arbete.

Tjej kramar om en häst.

Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Kursupplägg
Utbildningen pågår under höstterminen 2023 med start vecka 42, 16 oktober – 15 december. Den första träffen är 20 oktober, 16-17 november, 30 november-1 december, och avslutning vecka 50 den 14-15 december. Mellanliggande tid sker studierna på distans.

Moment i kursen

  • Tearpihund/vårdhund
  • Ridning för personer med funktionsnedsättning
  • Ledarskap
  • Djurunderstödd grön rehab
  • Vilka vetenskapliga belägg finns det för att djurunderstödd friskvård ger effekt?

Utgångspunkt för kursens innehåll är djurens betydelse för människors hälsa.

Mål
Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst, samt att ge dig verktyg för framtida arbete.

Metodik och studier
Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Vi ser gärna att du har genomgått någon form av utbildning inom friskvård och hälsa, har ett intresse för djur och natur samt ser djuren och naturen som en resurs i ett arbete för hälsan. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av arbete med hundar och hästar inom friskvård och hälsa. Dock bör du ha erfarenhet av hundar och hästar generellt. Ridkunnighet är inget krav.

Personligt brev

I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård i allmänhet och arbete med djurunderstödd friskvård specifikt. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå.

Du som söker bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 500 kronor för studiebesök etc.

Alla deltagare betalar dessutom 200 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.