Fotografi – Visuell Gestaltning

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-04-24
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2022-12-21
Kurstid
3 närträffar under hösten
Utbildningstakt
Halvfart 50%
Utbildningstyp
Distanskurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Ann Eringstam

Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50 %) under en termin. Utbildningen är CSN-berättigad.

En kvinna bär sitt barn och ser ut över en äng mot en skog framför en bergvägg.
Foto: Ann Eringstam

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter. Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt. Kursens huvudsakliga syfte är att få deltagaren att bli mer självständig i sitt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning, dator med internetuppkoppling och headset samt Adobe Photoshop.

Ann Eringstam är framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Ann Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com

Flicka i vatten bland isflak.
Foto: Ann Eringstam

Ansökan till Fotografi – visuell gestaltning öppnar upp den 1 februari 2022 . Sista ansökningsdag är den 24 april 2022.

Tillsammans med ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Undervisning

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Kursinnehåll

Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i den virtuella klassrummet.

Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.

Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition.

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.