Fotografi – Visuell Gestaltning

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om berättande och gestaltning genom fotografi. Kursen är i huvudsak distansbaserad med några fysiska träffar på Katrineberg. Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet. Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50 %) under en termin. Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-02-01 - 2023-04-23
Ansök så här
Tillsammans med ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett personligt brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med. Se "Så söker du" nedan
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2023-12-20
Kurstid
3 närträffar under hösten. 25-27 augusti, 20-22 september och 15-17 december 2023.
Utbildningstakt
Halvfart 50%
Studiestödsnivå
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp
Distanskurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Ann Eringstam

En kvinna bär sitt barn och ser ut över en äng mot en skog framför en bergvägg.
Foto: Ann Eringstam

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter. Kursens huvudsakliga syfte är att få deltagaren att bli mer självständig i sitt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

  • Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i det virtuella klassrummet.
  • Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.
  • Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

En viktig del av utbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.

Ann Eringstam är framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Ann Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com

Flicka i vatten bland isflak.
Foto: Ann Eringstam

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 200 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

  • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
  • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
  • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
  • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

Tillsammans med ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett personligt brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Antagningskrav

Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning, dator med internetuppkoppling och headset samt Adobe Photoshop.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.