Direkt till innehållet

Fotografi – Visuell Gestaltning

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Ann Eringstam
Utbildningsform
Folkhögskola

Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition.

En kvinna bär sitt barn och ser ut över en äng mot en skog framför en bergvägg.
Foto: Ann Eringstam

Kursens huvudsakliga syfte är att få dig mer självständig i ditt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Fotokursen är en distansutbildning som bedrivs på halvfart (50 %) under en termin. Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 11 januari 2021.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning. Dator med internetuppkoppling och headset samt Adobe Photoshop.

Ann Eringstam är framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com

Flicka i vatten bland isflak.
Foto: Ann Eringstam

Ansökan till Fotografi – visuell gestaltning öppnar upp den 23 september. Sista ansökningsdag är den 7 december 2020.

Tillsammans med ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Undervisning

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Närträffarna äger rum 15-17 januari, 12-14 mars samt 21-23 maj på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Kursinnehåll

Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i den virtuella klassrummet.

Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.

Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

Utbildningstillfällen

Fotografi - visuell gestaltning våren 2021

Vecka 02 - 22 Distans med fysiska träffar

Fotografi - visuell gestaltning hösten 2020

Vecka 34 - 51 Distans med fysiska träffar