Diplomerad hälsovägledare

Diplomerad hälsovägledare är en utbildning som vänder sig till dig som har intresse och engagemang för hälso- och friskvårdsfrågor. Fortbilda dig och höj din kompetens inom hälsoarbete, hälsa och livsstil!

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-04-24
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Utbildningstakt
50 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-575 02

Diplomerad hälsovägledare är en yrkesinriktad profilutbildning på gymnasienivå. Kursen ges på halvtid (50%) under ett år och är CSN-berättigad.

En person kollar pulsen på en annan person som cyklar på en träningscykel.

Utbildningen vänder sig främst till dig som har erfarenhet eller intresse av friskvårds- och hälsofrågor. Du vill bredda och fördjupa din kompetens inom området hälsa och livsstil.

Mål med utbildningen

Du ska efter genomgången hälsovägledarutbildning kunna arbeta praktiskt med förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. Du får en utbildning med bred teoretisk kunskap inom områdena fysisk aktivitet, kost och livsstilsförändringar. Samtidigt skaffar du dig goda praktiska färdigheter.

Vad utbildas du till?

Hälsovägledarutbildningen är en bra plattform för vidare utbildning. Flera av våra deltagare söker sig vidare till högre utbildningar såsom dietistutbildning, massageutbildning eller hälsovetenskapliga program på högskolor och universitet.

Andra elever startar egna företag som friskvårdskonsulenter eller friskvårdsanläggningar. En del går tillbaka till sina arbetsplatser och får där nya uppgifter inom friskvårdsområdet eller får arbeten inom kommuner som hälsovägledare eller aktivitetsledare.

Kursen ges på deltid/distans. Studierna bedrivs på halvfart (50 %).

Allt gemensamt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar genomförs på skolan torsdagar och fredagar, varannan vecka. Totalt 20 kurstillfällen under ett läsår.

Tiden däremellan används för distansstudier via nätet. Distansstudierna sker via en digital plattform. Allmänna datakunskaper är tillräckliga.

Ett projektarbete inom området livsstil och hälsa ingår i kursen.

Kursinnehåll

  • Hälsovetenskap (anatomi/fysiologi)
  • KASAM
  • Friskvård – hälsovård – sjukvård
  • Idrottens roll i samhället
  • Näringslära, kostanalys och matvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Motiverande samtal, MI
  • Hälsoprofilbedömning
  • Projektarbete
  • Möjlighet till massageutbildning som valbar kurs under utbildningen

Kursintyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett kursintyg innehållande kursbeskrivning och en presentation av ditt projektarbete. Din titel efter avslutad utbildning är Diplomerad Hälsovägledare.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, referenslitteratur, digitala resurser samt internet.

För att bli antagen bör du minst ha tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Kursledningen består av välutbildade och erfarna lärare från Katrinebergs folkhögskola. På kursen medverkar också gästföreläsare med branschkompetens.

Åsa Spängs

Linjeledare allmän kurs och diplomerad hälsovägledare
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 500 kronor/termin för utbildning i hälsoprofilbedömning.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansök via Schoolsoft.

I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå.

Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Du ska ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet och har som ambition att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.