Direkt till innehållet

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Där kan du påbörja eller komplettera tidigare gymnasiestudier. Vårt mål, när du går en kurs hos oss, är att du också ska växa som person. Du ska bli klokare, starkare och mer säker på din förmåga att bidra till samhället. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans!

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-57502

Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Kursen syftar till att ge grundläggande utbildning som förberedelse för högre studier och/eller yrkesliv, att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället, samt att deltagarna ska uppnå förmåga att planera, genomföra och avsluta en uppgift. Du kan även välja att läsa någon av våra fyra profilkurser: Fotografering, Science, Sång och piano eller Idrott och hälsa. Upp till 40 % av tiden läggs på din valda inriktning.

En tjej i en solig och grön park.

Följande underliggande mål ligger till grund för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • stärka deltagares studieförmåga
 • träna deltagares förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt
 • utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen
 • motivera och entusiasmera deltagare
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Vi erbjuder kärnämnena

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Matematik 1b

Du kan också välja särskilda kurser

 • Matematik 2 och 3
 • Historia 2
 • Naturkunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Engelska 7
 • Psykologi 1 och 2

Du kan även välja följande tillval

 • Spanska
 • Filosofi
 • Näringsliv
 • Motion
 • Keramik
 • Drama
 • Data
 • Kreativt skapande

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden. Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in och bearbeta information och att formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och att kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Marie Ahlsten
Svenska, Religionskunskap
marie.ahlsten@regionhalland.se

Camilla Backe
Naturkunskap
camilla.backe@regionhalland.se

Andreas Berg
Historia
andreas.wihlborg@regionhalland.se

Ann Eringstam
Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg
Matematik och programmering
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustafsson
Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson
Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Anna Leandersson
Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Linda Leis
Sång och piano
linda.leis@regionhalland.se

Heléne Persson
Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson
Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Åsa Spängs
Linjeledare allmän kurs
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Camilla Swensson
Matematik och programmering
camilla.i.swensson@regionhalland.se

Petra Tegge
Elevcoach, Näringsliv, Kreativt skapande
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Du ska ha godkänt i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Inga andra formella krav finns. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få särskild behörighet i flera ämnen. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Generellt för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • klar behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.

I samband med ansökan ska den sökande skriva en kort text och berätta något om sig själv, sina intressen och sina framtidsplaner. Vad väntar sig den sökande av tiden på Katrinebergs folkhögskola?

På vår allmänna kurs läser du in behörigheter till fortsatta studier. Du kan även välja att läsa någon av våra profilkurser. Läsåret 21/22 är de fyra stycken. Fotografering, Science, Sång och piano och Idrott och hälsa. Upp till 40 % av tiden läggs på din valda inriktning. Du kan läsa mer om profilerna här nedanför.

Fotografering

Kursupplägg
Fotoprofilen är en utbildning på grundläggande nivå som är inriktad på gestaltande fotografi och den kreativa processen. Kursupplägget består av olika uppgifter som innehåller allt ifrån kamerateknik till gestaltande frågeställningar och fototeori. Delar som bildkomposition, bildanalys, bilddiskussion, ljussättning, kamerateknik, fotohistoria, digital bildhantering, porträttfoto, dokumentärfoto, arrangerat fotografi och mycket mer ingår. Studierna börjar på nybörjarnivå men blir gradvis mer avancerade.

Förkunskaper/målgrupp
Inga förkunskaper krävs. Du väljer denna profil om du är intresserad av och nyfiken på att lära dig mer om fotografi. Kanske är du ute efter att utveckla ditt eget skapande inom foto eller så vill du förbereda dig inför att studera vidare. Kanske vill du bara få en större inblick i vad fotografi kan innebära eller helt enkelt vara med för att det är så otroligt kul!

Kursinnehåll
Undervisningsformerna varierar. Teori och praktiska övningar varvas. Ibland går vi igenom olika verktyg för att sedan hitta olika användningsområden och lösningar på frågeställningar och problem. Vi jobbar både enskilt, i grupp och i projektform beroende på vad vi vill lära oss.

Utrustningskrav
Det är bra om du har en egen kamera. I annat fall fungerar det med en mobilkamera.

Antagningskrav
Berätta i text något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta också om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Science

Vetenskap står i centrum för denna profil. Här finns möjlighet att fördjupa sig inom olika intresseområden som berör naturvetenskap och teknik. Vi utgår bland annat från aktuella händelser i samhället vad gäller forskning och utveckling, t ex det senaste inom AI (artificiell intelligens) och andra tekniska framsteg som kan hjälpa människan i vardagen. Vi jobbar med att utveckla vår digitala kompetens genom att pröva på programmering, bildbehandling och design inom IT-området. Kanske undersöker vi spännande exempel på konst, arkitektur och byggnadsverk. Universum, rymden och existentiella frågor är också exempel på sådant vi kan utforska tillsammans.  

Förkunskaper/målgrupp

Inga förkunskaper krävs. Du väljer denna profil om du är intresserad av och nyfiken på att lära dig mer om vetenskap, teknik och IT. Du kommer även att ha god nytta av dina kunskaper om du förbereder dig inför att studera vidare, likaväl som om du söker dig ut på arbetsmarknaden, då t ex digital kompetens i alla former är hett efterfrågad.  

Kursinnehåll

Vi utgår ifrån varandras intressen och kan välja vilka områden vi vill fördjupa oss inom. Undervisningsformerna varierar. Teori och praktiska övningar varvas. Vi jobbar både enskilt, i grupp och i projektform beroende på vad vi vill lära oss. 

Vi försöker även att göra studiebesök och få inspiration och idéer kring hur man arbetar med teknik och vetenskap i arbetslivet. Kanske kan vi besöka företag som jobbar med tekniska innovationer och utveckling, eller så besöker vi verksamheter där man dagligen använder tekniska hjälpmedel, AI, IT eller liknande. 

Antagningskrav

Berätta i text något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Sång och piano

Det här är profilen för dig som vill sjunga, solo och i ensemble, och samtidigt kunna kompa på piano. Kursen består av de båda delarna

 • sång solo och i ensemble
 • ackompanjemang och ackordspel på piano

För dig som behärskar andra instrument finns även möjlighet att kompa på dessa, eftersom vi förfogar över ett alldeles eget musikhus på skolan, utrustat med trumset, gitarrer, basar m.m.

Du får fördjupa dig i musiken du gillar men får även chansen att prova på andra genrer och uttryck. Tillsammans lyfter och peppar vi varandra så att vi känner oss trygga i gruppen. Målet är att bli ett lag där alla stöttar varandra, vilket gör samspelet bättre och främjar viljan att utmana sig själv. På så sätt både utvecklas vi snabbare och får samtidigt tillsammans uppleva sång- och spelglädje när den är som bäst!

Förkunskaper

Du behöver ha viss sångvana eftersom vi ibland kommer att sjunga i stämmor (utifrån gruppens nivå). Inga förkunskaper i piano är nödvändiga. Vi kommer att utgå ifrån den nivå ni befinner er på och ibland dela in oss i mindre grupper utifrån detta, så att alla får ut så mycket som möjligt i sin egen takt.

Kursinnehåll

Områden vi kommer att arbeta med är bl.a.: röst (uppvärmning, teknik, andning), texttolkning och musikaliskt uttryck, ensemble (att musicera tillsammans), pianoackord, rytm, genrekännedom, presentation/stå på scen. Kursen förutsätter ett aktivt deltagande i alla moment. Redovisningar sker genom konserter på skolan (för den som vill) och/eller inspelningar.

Antagningskrav

 1. Till ansökan bifogas ett personligt brev där du presenterar dig och svarar på frågorna nedan.
 • Hur mycket sjunger du? Har du någon sångutbildning? Har du sjungit i kör/sångensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av pianospel? Hur länge har du i så fall spelat? Har du någon pianoutbildning? Har du spelat i ensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av notläsning? Precis som när det gäller pianokunskaper är detta inget krav utan bara information som är användbar inför upplägget av kursen.
 • Vad har du för önskemål gällande kursen? Vad vill du öva på och lära dig mer om?

2. Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger. Välj en låt som du sjungit mycket, känner dig trygg med och tycker om. Observera att detta inte är en uttagning till Idol! Vi lyssnar med snälla öron. Ljudfilen skickas till skolans e-post. Det går också bra att komma till skolan som alternativ till film/inspelning.

3. Det ingår även en kort intervju (telefon eller onlinemöte) med ansvarig lärare, där du även kan välja att framföra din sång.

På kursen finns plats för maximalt 8 deltagare.

Idrott och hälsa

Det viktigaste du får med dig efter att ha gått Allmän kurs – Idrott och hälsa är dina gymnasieämnen, men du kommer också få prova på olika idrotter, få rörelseglädje och få lära dig massor om hur kroppen och knoppen fungerar i olika lägen.

Kursinnehåll
Kursen passar alla nivåer. Du får möjlighet att prova på aktiviteter som är givna eller som vi bestämmer gemensamt. Parallellt med det praktiska arbetet fördjupar vi oss teoretiskt i ämnen som handlar om träning, träningens betydelse för hälsan, anatomi, mental träning och kostlära.
Du får lära dig vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv och vilka vinster det ger vår kropp.

I kursen ingår också studieresor, temadagar, gästföreläsningar med mera.

Eftersom kursen innehåller så många gemensamma praktiska, positiva moment, blir vi en väl sammansvetsad grupp som har mycket roligt tillsammans.

Ämnen som ingår i kursen

 • idrottsämnen (prova olika idrotter)
 • anatomi
 • träningslära (praktiskt och teoretiskt)
 • idrottspsykologi
 • HLR
 • skador
 • kost
 • egen träning
 • gruppträning
 • planera och genomföra arrangemang

Antagningskrav
Beskriv något speciellt intresseområde du har inom idrott eller hälsa och om du har något speciellt mål med utbildningen.

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Allmän kurs
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner?

Allmän kurs – science
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Allmän kurs – sång och piano
1. Till ansökan bifogas ett personligt brev där du presenterar dig och svarar på frågorna nedan.

 • Hur mycket sjunger du? Har du någon sångutbildning? Har du sjungit i kör/sångensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av pianospel? Hur länge har du i så fall spelat? Har du någon pianoutbildning? Har du spelat i ensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av notläsning? Precis som när det gäller pianokunskaper är detta inget krav utan bara information som är användbar inför uppläggningen av kursen.
 • Vad har du för önskemål gällande kursen? Vad vill du öva på och lära dig mer om?

2. Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger. Välj en låt som du sjungit mycket, känner dig trygg med och tycker om. Observera att detta inte är en uttagning till Idol! Vi lyssnar med snälla öron. Ljudfilen skickas till skolans e-post. Det går också bra att komma till skolan som alternativ till film/inspelning.

3. Det ingår även en kort intervju (telefon eller onlinemöte) med ansvarig lärare, där du även kan välja att framföra din sång.

Allmän kurs – idrott och hälsa
Skriv gärna om du har något speciellt intresseområde inom idrott eller hälsa. Har du något speciellt mål med utbildningen?

Allmän kurs – fotografering
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen. Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.