Direkt till innehållet

Allmän kurs

Allmän kurs är en kurs för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Du kan påbörja eller komplettera tidigare gymnasiestudier. Studierna kan också innebära personlig utveckling eller vara en förberedelse för arbetslivet.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-57502

Kursen syftar till att ge grundläggande utbildning som förberedelse för högre studier och/eller yrkesliv, att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället, samt att deltagarna ska uppnå förmåga att planera, genomföra och avsluta en uppgift. Du kan även välja att läsa någon av våra fyra profilkurser: Fotografering, Programmering – bild och design, Musik/performance eller Idrott och hälsa. Upp till 40 % av tiden läggs på din valda inriktning.

En tjej i en solig och grön park.

Följande underliggande mål ligger till grund för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • stärka deltagares studieförmåga
 • träna deltagares förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt
 • utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen
 • motivera och entusiasmera deltagare
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Vi erbjuder kärnämnena

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Matematik 1b

Du kan också välja särskilda kurser

 • Matematik 2 och 3
 • Historia 2
 • Naturkunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Engelska 7
 • Psykologi 1 och 2

Du kan även välja följande tillval

 • Spanska
 • Filosofi
 • Näringsliv
 • Motion
 • Keramik
 • Drama
 • Data
 • Kreativt skapande

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden. Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in och bearbeta information och att formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och att kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Marie Ahlsten
Svenska, Religionskunskap, Spanska
marie.ahlsten@regionhalland.se

Camilla Backe
Naturkunskap
camilla.backe@regionhalland.se

Ann Eringstam
Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg
Matematik och programmering
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustafsson
Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson
Engelska, Drama
eva.hermansson@regionhalland.se

Anna Leandersson
Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Stina Lindström
Musik, sång
stina.b.lindstrom@regionhalland.se

Heléne Persson
Svenska, Matematik, Engelska
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson
Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Åsa Spängs
Linjeledare allmän kurs
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Camilla Swensson
Matematik och programmering
camilla.i.svensson@regionhalland.se

Petra Tegge
Elevcoach, Näringsliv, Kreativt skapande
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Andreas Wihlborg
Historia
andreas.wihlborg@regionhalland.se

Du ska ha godkänt i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Inga andra formella krav finns. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få särskild behörighet i flera ämnen. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Generellt för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • klar behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.

I samband med ansökan ska den sökande skriva en kort text och berätta något om sig själv, sina intressen och sina framtidsplaner. Vad väntar sig den sökande av tiden på Katrinebergs folkhögskola?

På vår allmänna kurs läser du in behörigheter till fortsatta studier. Du kan även välja att läsa någon av våra fyra profilkurser: Fotografering, Programmering, bild och design, Musik/performance eller Idrott och hälsa. Upp till 40 % av tiden läggs på din valda inriktning. Du kan läsa mer om profilerna här nedanför.

Observera att informationen om valbara profiler på Allmän linje inom kort kommer att uppdateras med det som gäller för läsåret 21/22.

Fotografering

Kursupplägg
Fotoprofilen är en utbildning på grundläggande nivå som är inriktad på gestaltande fotografi och den kreativa processen. Kursupplägget består av olika uppgifter som innehåller allt ifrån kamerateknik till gestaltande frågeställningar och fototeori. Delar som bildkomposition, bildanalys, bilddiskussion, ljussättning, kamerateknik, fotohistoria, digital bildhantering, porträttfoto, dokumentärfoto, arrangerat fotografi och mycket mer ingår. Studierna börjar på nybörjarnivå men blir gradvis mer avancerade.

Förkunskaper/målgrupp
Inga förkunskaper krävs. Du väljer denna profil om du är intresserad av och nyfiken på att lära dig mer om fotografi. Kanske är du ute efter att utveckla ditt eget skapande inom foto eller så vill du förbereda dig inför att studera vidare. Kanske vill du bara få en större inblick i vad fotografi kan innebära eller helt enkelt vara med för att det är så otroligt kul!

Kursinnehåll
Undervisningsformerna varierar. Teori och praktiska övningar varvas. Ibland går vi igenom olika verktyg för att sedan hitta olika användningsområden och lösningar på frågeställningar och problem. Vi jobbar både enskilt, i grupp och i projektform beroende på vad vi vill lära oss.

Utrustningskrav
Det är bra om du har en egen kamera. I annat fall fungerar det med en mobilkamera.

Antagningskrav
Berätta i text något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta också om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Programmering, bild och design

Tillsammans utforskas området, vi provar olika programmeringsspråk, lär oss grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till.
Vi testar olika bildbehandlingsprogram, som används i branschen för att få övning och färdighet i att vara kreativ.
Vi skapar layouter, mönster och bilder. Undervisningen bedrivs utifrån nybörjarperspektiv, men gradvis lär vi oss att använda mer avancerade verktyg.

Förkunskaper/målgrupp

Inga förkunskaper krävs. Du väljer denna profil om du är intresserad och nyfiken på att lära dig mer om programmering och användandet av digitala verktyg. Du kommer även att ha god nytta av dina kunskaper om du förbereder dig inför att studera vidare, likaväl som om du söker dig ut på arbetsmarknaden då digital kompetens i alla former är hett efterfrågad.
Kanske vill du får en större förståelse och känna en ökad trygghet i användandet av digitala verktyg, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig och lära dig mer inom området? Då är vår profil helt rätt val för dig!

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs utifrån ett nybörjarperspektiv, men gradvis kan vi lära oss att använda  mer avancerade verktyg. Vi testar olika programmeringsspråk och går igenom grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Vi testar också några olika bildbehandlingsprogram för att få övning och färdighet i att vara kreativa och skapa layouter, mönster och bilder.

Undervisningsformerna varierar. Teori och praktiska övningar varvas. Ibland går vi igenom olika verktyg för att sedan hitta olika användningsområden och lösningar på frågeställningar och problem. Vi jobbar både enskilt, i grupp och i projektform beroende på vad vi vill lära oss.

Vi använder skolans lokaler och datorer. Det finns även goda möjligheter till att göra studiebesök och få inspiration och idéer kring hur programmering och bildbehandling används i det vardagliga arbetet på olika arbetsplatser. Vi kan också besöka företag som uteslutande jobbar med utveckling av digitala applikationer.

Antagningskrav

I text berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen.
Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Musik/performance

Möjlighet att kombinera behörighetsstudier med musik- och sångstudier. Deltagare uppträder och uttrycker sig med sång och musik, utvecklar och fördjupar sitt musikintresse.

Kursinnehåll
Vi skapar projekt tillsammans på olika teman som är givna eller som vi bestämmer gemensamt. Ungefär två projekt per termin. Vi arbetar största delen som ensemble och musikverksamheten sker således i grupp. Vi arbetar med att sceniskt gestalta det vi framför på ett professionellt sätt. Vi rör oss fritt mellan genrerna, pop, rock, visa m.fl. områden. Vi kommer att framföra våra föreställningar och projekt på skolan och på andra ställen.

Ämnen som ingår i kursen

 • Sceniskt gestaltning
 • Musikalisk kommunikation
 • Ensemblespel
 • Sång
 • Sångcoaching
 • Röstavspänning

Praktisk instrumentkännedom/bruksspel på:
Gitarr, trummor, bas och klaviatur.

Den musikteori som ingår i kursen löper parallellt med det praktiska arbetet.
Undervisningen sker till största del i helklass eller i 2-3 grupper.
Ibland har vi gästlärare kommer att ge workshops i olika ämnen/instrument varje termin.

Ansökan
Till ansökan bifogas ett personligt brev där det beskrivs vilken typ av sångare/musiker du är och vad du önskar få ut av utbildningen (det räcker med några rader).
Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger och/eller spelar något instrument.
Ljudfilen skickas till skolans e-post.
Det ingår även en intervju (telefon eller Skype) där även sång och/eller instrumentframförandet kan göras, med ansvarig lärare vid antagningsförfarandet.
Det går också bra att komma till skolan som alternativ till film/inspelning.

Maximalt 8 kursdeltagare / termin.

Idrott och hälsa

Det viktigaste du får med dig efter att ha gått Allmän kurs – idrott och hälsa är dina gymnasieämnen men du kommer också få prova på olika idrotter, få rörelseglädje samt att du får lära dig massor om hur kroppen och knoppen fungerar i olika lägen.

Kursinnehåll
Kursen passar alla nivåer. Du får möjlighet att prova på aktiviteter som är givna eller som vi bestämmer gemensamt. Parallellt med det praktiska arbetet fördjupning teoretiskt i ämnen som handlar om träning, träningens betydelse för hälsan, anatomi, mental träning och kostlära.
Kunskap om vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv och vilka vinster som det ger vår kropp.

I kursen ingår också studieresor, temadagar, gästföreläsningar m.m.

Eftersom kursen gör många praktiska positiva saker tillsammans blir vi en väl sammansvetsad grupp som har mycket roligt tillsammans.

Ämnen som ingår i kursen

 • Idrottsämnen (prova olika idrotter)
 • anatomi
 • träningslära (praktiskt och teoretiskt)
 • idrottspsykologi
 • HLR
 • Skador
 • Kost
 • Egen träning
 • Gruppträning
 • Planera och genomföra arrangemang

Antagningskrav
Beskriva något speciellt intresseområde inom idrott eller hälsa, om man har något speciellt mål med utbildningen.

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Allmän kurs
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner?

Allmän kurs – programmering, bild och design
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Allmän kurs – musik/performance
Till ansökan bifogas ett personligt brev där det beskrivs vilken typ av sångare/musiker du är och vad du önskar få ut av utbildningen (det räcker med några rader). Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger och/eller spelar något instrument. Ljudfilen skickas till skolans e-post.

Allmän kurs – idrott och hälsa
Skriv gärna om du har något speciellt intresseområde inom idrott eller hälsa. Har du något speciellt mål med utbildningen?

Allmän kurs – fotografering
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen. Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.