Direkt till innehållet

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Där kan du påbörja eller komplettera tidigare gymnasiestudier. Vårt mål, när du går en kurs hos oss, är att du också ska växa som person. Du ska bli klokare, starkare och mer säker på din förmåga att bidra till samhället. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans!

Ansök här
Ansökningsperiod
2021-11-04 - 2021-12-05
Utbildningsperiod
2022-01-12 - 2022-12-21
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-57502

Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Kursen syftar till att ge grundläggande utbildning som förberedelse för högre studier och/eller yrkesliv, att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället, samt att deltagarna ska uppnå förmåga att planera, genomföra och avsluta en uppgift. Du kan även välja att läsa någon av våra fyra profilkurser: Fotografering, Science, Sång och piano eller Idrott och hälsa. Upp till 40 % av tiden läggs på din valda inriktning.

En tjej i en solig och grön park.

Följande underliggande mål ligger till grund för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • stärka deltagares studieförmåga
 • träna deltagares förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt
 • utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen
 • motivera och entusiasmera deltagare
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Vi erbjuder kärnämnena

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Matematik 1b

Du kan också välja särskilda kurser

 • Matematik 2 och 3
 • Historia 2
 • Naturkunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Engelska 7
 • Psykologi 1 och 2

Du kan även välja följande tillval

 • Spanska
 • Filosofi
 • Näringsliv
 • Motion
 • Keramik
 • Drama
 • Data
 • Kreativt skapande

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden. Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in och bearbeta information och att formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och att kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Marie Ahlsten
Svenska, Religionskunskap
marie.ahlsten@regionhalland.se

Camilla Backe
Naturkunskap
camilla.backe@regionhalland.se

Andreas Berg
Historia
andreas.wihlborg@regionhalland.se

Ann Eringstam
Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg
Matematik och programmering
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustafsson
Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson
Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Anna Leandersson
Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Linda Leis
Sång och piano
linda.leis@regionhalland.se

Heléne Persson
Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson
Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Åsa Spängs
Linjeledare allmän kurs
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Camilla Swensson
Matematik och programmering
camilla.i.swensson@regionhalland.se

Petra Tegge
Elevcoach, Näringsliv, Kreativt skapande
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Du ska ha godkänt i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Inga andra formella krav finns. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få särskild behörighet i flera ämnen. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Generellt för samtliga profiler inom Allmän kurs:

 • eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • klar behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.

I samband med ansökan ska den sökande skriva en kort text och berätta något om sig själv, sina intressen och sina framtidsplaner. Vad väntar sig den sökande av tiden på Katrinebergs folkhögskola?

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Allmän kurs
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner?

Allmän kurs – science
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg?
Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Allmän kurs – sång och piano
1. Till ansökan bifogas ett personligt brev där du presenterar dig och svarar på frågorna nedan.

 • Hur mycket sjunger du? Har du någon sångutbildning? Har du sjungit i kör/sångensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av pianospel? Hur länge har du i så fall spelat? Har du någon pianoutbildning? Har du spelat i ensemble/band? Vilken/vilka genrer?
 • Har du någon erfarenhet av notläsning? Precis som när det gäller pianokunskaper är detta inget krav utan bara information som är användbar inför uppläggningen av kursen.
 • Vad har du för önskemål gällande kursen? Vad vill du öva på och lära dig mer om?

2. Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger. Välj en låt som du sjungit mycket, känner dig trygg med och tycker om. Observera att detta inte är en uttagning till Idol! Vi lyssnar med snälla öron. Ljudfilen skickas till skolans e-post. Det går också bra att komma till skolan som alternativ till film/inspelning.

3. Det ingår även en kort intervju (telefon eller onlinemöte) med ansvarig lärare, där du även kan välja att framföra din sång.

Allmän kurs – idrott och hälsa
Skriv gärna om du har något speciellt intresseområde inom idrott eller hälsa. Har du något speciellt mål med utbildningen?

Allmän kurs – fotografering
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen. Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.