Allmän kurs - Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad

Utbildningen omfattar vanligtvis heltidsstudier under 1-3 år. Kursstart sker både höst- och vårtermin. På allmän kurs kan man läsa in behörigheter inför fortsatta studier. Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat kan man även erhålla ett studieomdöme. Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-02-01 - 2023-04-23
Ansök så här
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas ansökan. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2024-05-31
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
100 %
Studiestödsnivå
Gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Halmstad
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-57502

I Halmstad finns en folkhögskolefilial med en allmän linje för dig som bor i staden eller i dess närområde och som är intresserad av vuxenstudier.

En kille och en tjej sitter under ett träd.

Allmän kurs i Halmstad är till för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. De bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%. Filialen i Halmstad är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Skolans lokaler vid Lilla torg i Halmstad rymmer 30 – 40 studieplatser och erbjuder en lugn och trivsam studiemiljö.

Lunch serveras inte men det finns tillgång till kylskåp, mikrovågsugnar och kaffebryggare. Det finns också porslin och diskmaskin.

Några gånger avbryts det ordinarie schemat för gemensamma temastudier, halvdag eller heldag. Dessa är då obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vissa gemensamma dagar sker på huvudskolan i Vessigebro.

På gymnasienivå erbjuds kurserna

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a/1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Historia 1b

Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b och Historia 1b har slagits ihop och studeras som ett ämne, Människan i Världen (MiV 1).

På gymnasienivå erbjuds även de särskilda kurserna

 • Engelska 7
 • Matematik 2a/2b och 3b/3c
 • Naturkunskap 2
 • Psykologi 1 och 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 2a

Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och Historia 2 har slagits ihop och studeras som ett ämne, Människan i Världen (MiV 2).

Du kan också välja följande tillval

 • Bokcirkel
 • Filosofi
 • Internationella relationer
 • Idrott
 • Kulturhistoria
 • Kreativt skapande
 • Reseprojekt

Inslag i undervisningen är tema- och seminariedagar, studiebesök, kulturevenemang och utflykter.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska former med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sina studier och den gemensamma studiemiljön.

Samtalet är grunden i folkhögskolan och genom fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde ska folkhögskolan bidra till att stärka och utveckla demokratin. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Undervisningen genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att deltagarna i framtiden ska kunna påverka sin livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

När du går en kurs hos oss, är ett av målen att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Vår ambition är att du ska öka dina kunskaper och färdigheter, bli klokare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde!

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta, formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Isabel Kristiansson

Linjeledare
Språk
isabel.kristiansson@regionhalland.se

Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Kulturhistoria
Angelica.Ahlefeldt-Laurvig@regionhalland.se

Camilla Backe

Naturkunskap, Matematik
camilla.backe@regionhalland.se

Hanna Hallén

Kreativt skapande
hanna.hallen@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Samhällsorienterande ämnen, Filosofi
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Erik Knutsson

Samhällsorienterande ämnen, Språk
erik.knutsson@regionhalland.se

Theodora Mavroidis

Samhällsorienterande ämnen
theodora.mavroidis@regionhalland.se

Jeanette Sjödin

Språk, Psykologi, Idrott
jeanette.sjodin@regionhalland.se

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

I den korta personliga beskrivningen berättar du om dig själv. dina intressen och dina framtidsplaner samt vilka förväntningar du har.

Antagningskrav

De enda formella kraven för att börja på allmän kurs med gymnasienivå är att du ska ha fyllt 18 år och ha godkänd grundskolenivå i svenska, engelska och matematik. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • Behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.