Direkt till innehållet

Allmän kurs - Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad

Allmän kurs är en kurs för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Du kan påbörja eller komplettera tidigare gymnasiestudier. Studierna kan också innebära personlig utveckling eller vara en förberedelse för arbetslivet.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Halmstad
Kontaktperson
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon
0346-57502
E-post
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

I Halmstad finns en folkhögskolefilial med en allmän linje för dig som bor i staden eller i dess närområde och som är intresserad av vuxenstudier.

En kille och en tjej sitter under ett träd.

Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. För att kunna bli antagen till allmän kurs behöver du vara behörig i svenska, engelska och matematik motsvarande klass nio på grundskolenivå.

På schemat förekommer kärnämnena

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Matematik 1b

Du kan också välja särskilda kurser

 • Matematik 2 och 3
 • Naturkunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Engelska 7
 • Psykologi 1 och 2

Du kan också välja följande tillval

 • Internationella relationer
 • Idrott
 • Filosofi
 • Bokcirkel
 • Kreativt skapande

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska former med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden.Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Några gånger avbryts det ordinarie schemat för gemensamma temastudier, halvdag eller heldag. Dessa är då obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vissa temadagar sker på huvudskolan i Vessigebro.

I skollokalerna finns tillgång till kaffebryggare, kylskåp och mikrovågsugnar. Det finns också porslin och diskmaskin. Hur detta kan användas till kaffe- och lunchmål organiseras vid kursens början.

Skolans lokaler är helt rökfria.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Isabel Kristiansson

Linjeledare
Språk
isabel.kristiansson@regionhalland.se

Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Litteratur
Angelica.Ahlefeldt-Laurvig@regionhalland.se

Camilla Backe

Naturkunskap, Matematik
camilla.backe@regionhalland.se

Helena Göing

Skolvärdinna
helena.going@regionhalland.se

Hanna Hallén

Kreativt skapande
hanna.hallen@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Historia, Internationella relationer, Filosofi
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Erik Knutsson

Tolkansvarig
Samhällskunskap, Historia, Svenska
erik.knutsson@regionhalland.se

Theodora Mavroidis

Religion
theodora.mavroidis@regionhalland.se

Heléne Persson

Svenska
helene.b.persson@regionhalland.se

Jeanette Sjödin

Svenska, Psykologi, Litteratur
jeanette.sjodin@regionhalland.se

Några formella krav för att börja på allmän linje finns inte. Dock ska du ha godkänd grundskolenivå i svenska, engelska och matematik. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få särskild behörighet i flera ämnen. Studiernas längd varierar från
1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner?