Direkt till innehållet

Allmän kurs - grundskolenivå

Kursen riktar sig till dig som saknar fullständig grundskolekompetens.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Utbildningstakt
100 %
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Heléne Persson
Telefon
0346-57503
E-post
helene.b.persson@regionhalland.se

Kurstiden koncentreras kring ämnena svenska, engelska, matematik, hälsa och SO på lämplig nivå. Ämnesstudier på folkhögskolans sätt med samtalet som grund, där tematiska arbeten, kreativa uppgifter och samhörighet blir en del av undervisningen.

Möjlighet till grundskolebehörighet och att fortsätta studierna på skolans Allmänna linje för gymnasiebehörighet.

En tjej sitter i en fåtölj och skriver i ett block.

På schemat förekommer

 • Svenska
 • Matematik
 • Samhällskunskap 1
 • Religion 1
 • Historia 1
 • Geografi
 • Engelska
 • Filosofi
 • Idrott
 • Hälsa

Du kan också välja följande tillval

 • Spanska
 • Näringsliv
 • Motion
 • Keramik
 • Drama
 • Data
 • Kreativt skapande

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska former med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden. Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Marie Ahlsten
Svenska, Religionskunskap, Spanska
marie.ahlsten@regionhalland.se

Camilla Backe
Naturkunskap
camilla.backe@regionhalland.se

Ann Eringstam
Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg
Matematik och programmering
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustafsson
Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson
Engelska, Drama
eva.hermansson@regionhalland.se

Anna Leandersson
Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Stina Lindström
Musik, sång
stina.b.lindstrom@regionhalland.se

Heléne Persson
Svenska, Matematik, Engelska
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson
Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Åsa Spängs
Linjeledare allmän kurs
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Camilla Swensson
Matematik och programmering
camilla.i.svensson@regionhalland.se

Petra Tegge
Elevcoach, Näringsliv, Kreativt skapande
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Andreas Wihlborg
Historia
andreas.wihlborg@regionhalland.se

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Allmän kurs
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner?