Allmän kurs - grundskolenivå - Vessigebro

Utbildningen omfattar heltidsstudier under 1-3 år. Kursstart sker både höst- och vårtermin. På allmän kurs kan man läsa in behörigheter inför fortsatta studier. Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat kan man även erhålla ett studieomdöme. Kursen bedrivs på grundskolenivå och är CSN-berättigad.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-02-01 - 2023-04-23
Ansök så här
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas ansökan. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2024-05-31
Utbildningstakt
100 %
Studiestödsnivå
Grundskole- och gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Vessigebro
Kontaktperson
Eva Hermansson
Telefon
0346-57556

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Kursen riktar sig till dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens. Kursen ger möjlighet till grundskole- och påbörjad gymnasiebehörighet. Möjligheten finns att därefter fortsätta studierna på skolans Allmänna linje. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. De bedrivs i huvudsak på heltid men det finns också möjlighet att studera i en omfattning va 50% eller 75%.

Kursen koncentreras kring ämnena svenska, engelska, matematik, och SO på lämplig nivå. Studierna bedrivs på folkhögskolans sätt med samtalet som grund, där tematiska arbeten, kreativa uppgifter och samhörighet blir en del av undervisningen.

Några gånger avbryts det ordinarie schemat för gemensamma temastudier, halvdag eller heldag. Dessa är då obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut.

Vi erbjuder ämnena

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Historia

Du kan också välja följande tillval

 • Drama
 • Foto
 • Idrott
 • Keramik
 • Kreativt skapande
 • Kör
 • Motion
 • Näringsliv
 • Reseprojekt
 • Tidningsprojekt

Ytterligare tillval startas i mån av intresse och möjlighet.

Inslag i undervisningen är motion, tema- och seminariedagar, studiebesök, kulturevenemang och utflykter. Vi erbjuder coach som stöd för dina studier. Samverkan och samarbete mellan skolans olika linjer är en viktig del under din studietid. Efter skoltid erbjuds aktiviteter anordnade av skolans fadderverksamhet och skolans idrottsförening.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö, t ex genom linjeråd och skolråd.

Samtalet är grunden i folkhögskolan och genom fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde ska folkhögskolan bidra till att stärka och utveckla demokratin. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Undervisningen genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att deltagarna i framtiden ska kunna påverka sin livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

När du går en kurs hos oss, är ett av målen att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Vår ambition är att du ska öka dina kunskaper och färdigheter, bli klokare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde!

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta, formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Camilla Swensson

Linjeledare, Matematik
camilla.i.swensson@regionhalland.se

Marie Ahlsten

Svenska, Religionskunskap
marie.ahlsten@regionhalland.se

Ann Eringstam

Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Matematik, Naturkunskap
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustavsson

Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson

Engelska, Drama, Tidningsprojekt
eva.hermansson@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Historia
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Anders Nilsson

Motion, Deltagarstöd
anders.nilsson@regionhalland.se

Anna Leandersson

Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Heléne Persson

Svenska, Matematik,, Engelska, Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson

Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Alexandra Korn

Deltagarcoacch, Deltagarstöd/Fadderverksamhet
alexandra.korn@regionhalland.se

Petra Tegge

Internatansvarig, Deltagarcoach, Näringsliv, Kreativt skapande, Fadderverksamhet
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

I den korta personliga beskrivningen berättar du om dig själv, dina intressen och dina framtidsplaner samt vilka förväntningar du har.

Antagningskrav

För att läsa på grundskolenivå krävs inga formella krav på tidigare godkända nivåer utan en bedömning görs utifrån varje enskilt fall kring vilken nivå som skolan kan tillgodose. Du bör dock förstå svenska i tal och skrift för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.