Allmän kurs - grundskolenivå

Kursen riktar sig till dig som saknar fullständig grundskolekompetens.

Ansökningsperiod
2021-11-04 - 2021-12-05
Utbildningsperiod
2022-01-12 - 2022-12-21
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Behörighetsgivande kurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Eva Hermansson
Telefon
0346-57556

Kursen bedrivs på grundskolenivå och är CSN berättigad.

Kursen riktar sig till dig som saknar fullständigt grundskole- eller gymnasiekompetens.

Kursen koncentreras kring ämnena svenska, engelska, matematik, hälsa och SO på lämplig nivå. Studierna bedrivs på folkhögskolans sätt med samtalet som grund, där tematiska arbeten, kreativa uppgifter och samhörighet blir en del av undervisningen.

Kursen ger möjlighet till grundskolebehörighet och fortsatta studier på skolans Allmänna linje för gymnasiebehörighet.

Vi erbjuder ämnena

 • Svenska
 • Matematik
 • Samhällskunskap 1
 • Religion 1
 • Historia 1
 • Geografi
 • Engelska
 • Filosofi
 • Idrott
 • Hälsa

Du kan också välja följande tillval

 • Spanska
 • Näringsliv
 • Motion
 • Keramik
 • Drama
 • Data
 • Kreativt skapande

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även på fritiden. Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet.

Mål

 • stärka deltagarens studieförmåga,
 • träna deltagarens förmåga att samla in och bearbeta information och formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
 • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och att kunna hantera olika medier,
 • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information,
 • motivera och entusiasmera deltagare,
 • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Marie Ahlsten
Svenska, Religionskunskap
marie.ahlsten@regionhalland.se

Camilla Backe
Naturkunskap
camilla.backe@regionhalland.se

Andreas Berg
Historia
andreas.wihlborg@regionhalland.se

Ann Eringstam
Foto
ann.eringstam@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg
Matematik och programmering
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustafsson
Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se 

Eva Hermansson
Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Anna Leandersson
Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Linda Leis
Sång och piano
linda.leis@regionhalland.se

Heléne Persson
Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson
Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Åsa Spängs
Linjeledare allmän kurs
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Camilla Swensson
Matematik och programmering
camilla.i.swensson@regionhalland.se

Petra Tegge
Elevcoach, Näringsliv, Kreativt skapande
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Till ansökan vill vi att du bifogar:

 • Personbevis
 • Kopia av senaste skolbetyg
 • Eventuella arbetsintyg
 • Kort personlig beskrivning

Allmän kurs
Berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner?

Du bör förstå svenska i tal och skrift.