Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och idrottsrörelsen!

Ansökningsperiod
2023-04-05 - 2023-08-11
Utbildningsperiod
2023-09-05 - 2023-12-19
Kurstid
5 september - 19 december
Utbildningstakt
25%
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Vessigebro
Kontaktperson
Anders Nilsson
Telefon
0346-575 10

En äldre man går stavgång på en gräsbevuxen väg mellan mogna sädesfält.

Kursen kommer att bedrivas på Katrinebergs folkhögskola, med en grupp på tisdagar för nya deltagare och en fortsättningsgrupp på torsdagar under perioden 5 september – 19 december 2023. Kurstiderna kommer att vara förlagda 09.30-14.30.

Kursen syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, lärande, socialt sammanhang och att få utforska och upptäcka olika aktiviteter och ämnen.

Kursens tema kretsar kring hälsa, motion/idrott, kultur, hållbarhet och samhälle. Innehållet planeras under kursens gång mer detaljerat av deltagarna, och kan t ex komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kostlära, natur- och friluftsliv, samhälls- och hållbarhetsfrågor med flera ämnen.

Ansökan lämnas senast 11 augusti. Ansökningar därefter behandlas i mån av plats.

Ansök via e-post

Ansökan kan göras genom ett mejl till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges:

  • ditt namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer (inklusive eventuellt mobilnummer)
  • e-postadress (när sådan finns)
  • uppgift om vilken kursdag som avses

Ansök via telefon

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-575 00.

Kursen riktar sig till daglediga – t.ex. pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Antagningskrav

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en aktiv idrotts- eller träningsbakgrund.

Två seniorer kastar boll i en park.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

  • Den sökandes motiv och förutsättningar att delta kontinuerligt i kursen.
  • Tidigare deltagande i kursen.
  • Företräde ges till nya sökande, därefter till den som gått en tidigare termin, o.s.v.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv genomförs på Katrinebergs folkhögskola och omfattar en termin. Höstterminen sträcker sig över perioden 5 september – 19 december 2023.

Kurstiderna kommer vara förlagda till kl. 09.30–14.30.

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

Kostnad

Kursen är i grunden kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 400 kr, för gemensamt material, försäkring etc.