Direkt till innehållet

Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och kultur? Kom med i någon av våra kurser Aktivt Liv 1 eller Aktivt Liv 2!

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2020-08-17 - 2020-12-18
Kurstid
OBS! Kursstart för höstterminen 2020 uppskjuten på obestämd tid.
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Ulf Järphag
Telefon
070 659 76 15
E-post
ulf.jarphag@regionhalland.se

En äldre man går stavgång på en gräsbevuxen väg mellan mogna sädesfält.

Kurser för dig som:

 • är dagledig t ex pensionär, deltidsarbetande, eller annat,
 • är intresserad av hälsa, motion, samhälle etc. i ett brett perspektiv.

Aktivt Liv syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, socialt sammanhang och lärande kring kursens teman.

Två varianter

Kursen erbjuds i två varianter, Aktivt liv 1 (tisdagar), Aktivt liv 2 (torsdagar). Det övergripande temat är ”hälsa – friskvård – samhälle”. För närvarande planeras

Aktivt liv 1 ha ett visst fokus på idrott/motion/fysisk aktivitet/hälsa.

Aktivt liv 2 är något mer inriktad på hållbarhet/natur/friluftsliv. Flera kursmoment kan dock komma att vara gemensamma för båda kurserna. Teori och praktik varvas under kursdagarna. Vi anpassar aktiviteter till dina förutsättningar.

Innehållet planeras mer detaljerat av kursdeltagarna, och kan, utifrån kursens fokus, t.ex. komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kost, friluftsliv, hållbarhets- och samhällsfrågor, studiebesök osv.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv genomförs på Katrinebergs folkhögskola och omfattar en termin. Höstterminen sträcker sig över perioden september–december, vårterminen omfattar januari–maj.

Kurstiderna är i regel förlagda till kl. 09.30–14.30, på tisdagar (Aktivt Liv 1) och torsdagar (Aktivt Liv 2).

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

Kostnad

Kursen är i grunden kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 325 kr, för gemensamt material, försäkring etc.

Ansökan lämnas normalt senast 1 augusti (ht) respektive 1 december (vt). Ansökningar därefter behandlas i mån av plats.

Ansök via e-post

Ansökan kan göras genom ett mejl till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges:

 • Sökt kurs (AL1 eller AL2)
 • ditt namn
 • kortfattad redogörelse för dina motiv att gå kursen, och vad du hoppas få ut av deltagandet
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Ansök via telefon

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-575 00.

Kursen riktar sig till daglediga – t.ex. pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Antagningskrav

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra kontinuerligt ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en aktiv idrotts- eller träningsbakgrund.

Två seniorer kastar boll i en park.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

 • Den sökandes motiv och förutsättningar att delta kontinuerligt i kursen.
 • Tidigare deltagande i kursen.
 • Företräde ges till nya sökande, därefter till den som gått en tidigare termin, o.s.v.