Direkt till innehållet

Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och kultur? Kom med i någon av våra kurser Aktivt Liv 1 eller Aktivt Liv 2!

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-08-01
Utbildningsperiod
2021-09-14 - 2021-12-22
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Ulf Järphag
Telefon
070-659 76 15

En äldre man går stavgång på en gräsbevuxen väg mellan mogna sädesfält.

Kursen ges under en eller två dagar/vecka och erbjuder den som är intresserad möjligheten att tillsammans med andra, ägna sig åt hälsa, motion, friskvård, samhälle, hållbarhet – i ett brett perspektiv.

Kursen syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, lärande, socialt sammanhang och att få utforska och upptäcka olika aktiviteter och ämnen.

Kursens tema kretsar kring hälsa, motion/idrott, kultur, hållbarhet och samhälle. Innehållet planeras under kursens gång mer detaljerat av deltagarna, och kan t ex komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kostlära, natur- och friluftsliv, samhälls- och hållbarhetsfrågor med flera ämnen.

Ansökan lämnas normalt senast 1 augusti (ht) respektive 1 december (vt). Ansökningar därefter behandlas i mån av plats.

Ansök via e-post

Ansökan kan göras genom ett mejl till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges:

  • ditt namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer (inklusive eventuellt mobilnummer)
  • e-postadress (när sådan finns)
  • uppgift om vilken kursdag som avses

Ansök via telefon

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-575 00.

Kursen riktar sig till daglediga – t.ex. pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Antagningskrav

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en aktiv idrotts- eller träningsbakgrund.

Två seniorer kastar boll i en park.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

  • Den sökandes motiv och förutsättningar att delta kontinuerligt i kursen.
  • Tidigare deltagande i kursen.
  • Företräde ges till nya sökande, därefter till den som gått en tidigare termin, o.s.v.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv genomförs på Katrinebergs folkhögskola och omfattar en termin. Höstterminen sträcker sig över perioden september–december, vårterminen omfattar januari–maj.

Kurstiderna är i regel förlagda till kl. 09.30–14.30, på tisdagar (Aktivt Liv 1) och torsdagar (Aktivt Liv 2).

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

Kostnad

Kursen är i grunden kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 325 kr, för gemensamt material, försäkring etc.