Studier och undervisning

Studierna på de allmänna kurserna vid folkhögskolan ger behörighet till högre studier. Vad för slags behörighet som uppnås beror på dina tidigare studier, hur länge du går på folkhögskolan och vilka ämnen du läser. För att få intyg om behörighet krävs god närvaro vid undervisningen och godkänt resultat. Eleverna delas in i undervisningsgrupper med utgångspunkt från ämnesvalen. För alla ämnen gäller att undervisningen ordnas i den mån tillräckligt antal elever anmäler sig.

Specialkurserna vid folkhögskolan får intyg där alla kursmoment är dokumenterade, dock utan omdöme.

Studeranderättslig standard – dina rättigheter och skyldigheter

Läroböcker och studieresor

Kostnader för läroböcker och längre studieresor får du normalt betala själv. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans expedition.

Gemensam samling

En gång i veckan har vi gemensam samling för alla elever och lärare i skolans aula.

Gemensamma aktiviteter

På skolan genomförs en hel del gemensamma aktiviteter i form av seminariedagar, fotbolls- och volleybollturneringar, teater- och filmfestivaler, lyrikafton, visafton, konserter och föredrag av olika slag.

Behandling av personuppgifter

Dokument

(öppnas som pdf)

Antagningsprocess och antagningskrav

Likabehandlingsplan/Antidiskriminering

Intyg angående avvikande kost

Handlingsplan funktionsvariationer och språkligt stöd