Aktuellt på skolan

Kommande aktiviteter och viktiga datum

Hösterminen 2023

Augusti

20 augusti: finns rummen på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro inflyttningsklara kl. 12.00-18.00 och på måndagen från kl. 08.00.

21 augusti: finns rummen på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro inflyttningsklara från kl. 08.00.

21 augusti: Höstterminen startar ( är du deltagare så får du ett separat utskick via din mail, skickas ut under vecka 27)

En byggnad i vitt med rött tak och många fönster. I förgrunden ser man äppelträd.
Foto: Anders Andersson